Họp triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Họp triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

07/03/2018

Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm. Đồng thời, sáng nay 06/3/2018, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm đã chủ trì họp triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp các đồng chí trong Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã thảo luận sôi nổi về kết quả đạt được năm 2017 và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, về Quy chế thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia định của Viện Hàn lâm hiện nay, về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự của Ban; kế hoạch nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Ban...

Để triển khai tốt các nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí Trưởng ban đã nhấn mạnh 06 định hướng sau: 1 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện lồng ghép giới, vấn đề bình đẳng giới tại các đơn vị thuộc và trực thuộc lồng ghép với chương trình kiểm tra của cấp ủy hàng năm; 2- Đánh giá công tác bình đẳng giới tại các đơn vị bằng phiếu đánh giá định kỳ 06 tháng/lần; 3- Xây dựng báo cáo chuyên đề về bình đẳng giới cho Hội thảo do Đảng ủy Viện Hàn lâm tổ chức; 4- Phối hợp với Công đoàn, Ban Nữ công Viện Hàn lâm tổ chức nói chuyện chuyên đề “dinh dưỡng với gia đình” cho toàn thể nữ công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm; 5- Kiện toàn, bổ sung nhân sự của Ban; 6- Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ nữ nghiên cứu khoa học trong Viện Hàn lâm” và phổ biến rộng rãi kết quả của đề tài.

Bùi Thị Lan Hương

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: