Kết quả thí điểm thi tuyển Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Kết quả thí điểm thi tuyển Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25/08/2014

Thực hiện nội dung “Mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương” theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 và “Đánh giá, lựa chọn cán bộ thông qua cơ chế thi tuyển, sát hạch hằng năm đối với cán bộ từ cấp cục, vụ và tương đương trở xuống theo phương châm làm cái gì thi cái đó; xây dựng phương thức đánh giá cán bộ trong mối quan hệ biện chứng giữa kết quả thi, sát hạch và năng lực, thành tích công tác, uy tín, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân” theo tinh thần Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; nhằm tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 07/4/2014, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ban hành Kế hoạch số 899-KH/ĐU thí điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng và để triển khai nội dung “Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở xuống” trong Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012; ngày 10/4/2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký Quyết định số 535/QĐ-KHXH ban hành “Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế”. Sau khi Quy chế được phê duyệt, Ban Tổ chức - Cán bộ thực hiện chức năng giúp việc Hội đồng thi tuyển đã khẩn trương triển khai các bước công việc theo Quy chế như: Thông báo thi tuyển, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi... Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển, có 03 viên chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

 

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng,  Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội đồng   ThS. Văn Thị Thanh Bình bảo vệ Đề án tại Hội đồng

 

Sau khi rà soát, thẩm định hồ sơ của ứng viên trên cơ sở đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Quy chế, giao đề tài đề án cho các ứng viên đăng ký dự thi và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc thi tuyển, Kỳ thi tuyển Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế đã được tổ chức vào ngày 21/7/2014 tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Các thí sinh dự thi đều đã thực hiện đầy đủ phần thi trình bày, bảo vệ Đề án và phần trả lời phỏng vấn trực tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trước Hội đồng thi tuyển gồm: Chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Võ Khánh Vinh, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các  Ủy viên Hội đồng là PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện Hàn lâm; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ và ThS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng ban (phụ trách) Ban Hợp tác quốc tế. Kết thúc các phần thi, sau khi tổng hợp điểm, ThS. Văn Thị Thanh Bình đạt số điểm cao nhất.

Căn cứ kết quả thi tuyển và ý kiến đồng ý bằng văn bản của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký Quyết định số 1565/QĐ-KHXH ngày 15/8/2014 bổ nhiệm ThS. Văn Thị Thanh Bình giữ chức Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, với thời hạn 05 năm.

Có thể nói, do được chuẩn bị kỹ lưỡng và thống nhất từ chủ trương đến khâu tổ chức thực hiện, Kỳ thi tuyển Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Kỳ thi đã đảm bảo đầy đủ các mục tiêu đề ra, đó là: Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý ở Viện Hàn lâm; đề cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc phát hiện, đề xuất và giới thiệu nhân sự tham gia thi tuyển; bảo đảm tính công bằng, công khai, dân chủ trong thi tuyển và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; thu hút và thực sự đã mở ra cơ hội thăng tiến công bằng cho viên chức nói chung, viên chức trẻ nói riêng có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực quản lý, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ, hiện đang công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

Qua kinh nghiệm tổ chức và thành công của Kỳ thi thí điểm tuyển chọn Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chỉ đạo Ban Tổ chức - Cán bộ hoàn chỉnh Quy chế để tiến tới mở rộng thi tuyển các vị trí lãnh đạo, quản lý và vị trí chuyên môn, gồm: lãnh đạo cấp phó, kế toán trưởng... các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

TS. Trần Minh Tuấn - TS. Phạm Minh Phúc

Các tin đã đưa ngày: