Ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

15/05/2013

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2013, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện.

Về phía Tỉnh Đồng Nai có: đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Tới, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vy Văn Vũ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh; và các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Hai bên thống nhất, phối hợp thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ký Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Đinh Quốc Thái Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trao bản Ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

 

Mục tiêu hợp tác:

1) Hợp tác, phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu, nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống ở địa phương.

2) Cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các đề án phát triển ngành, lĩnh vực dưới góc độ khoa học xã hội.

3) Liên kết đào tạo chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý các lĩnh vực khoa học xã hội.

Nội dung hợp tác:

1) Đánh giá, thẩm định, tư vấn phản biện các vấn đề khoa học xã hội nhân văn. Tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đề xuất các mô hình phát triển thích hợp với đặc thù của địa phương; cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.

2) Triển khai một số đề án cụ thể về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường phục vụ cho công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển bền vững của địa phương; tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm

 

3) Phối hợp, xây dựng và triển khai một số đề án nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Viện và tỉnh, tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo chuyên đề về hội nhập và phát triển bền vững cho tỉnh.

4) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý về lĩnh vực khoa học xã hội của tỉnh Đồng Nai. Chuyển giao kết quả ứng dụng khoa học xã hội, nhằm nâng cao năng lực của cán bộ địa phương.

5) Hỗ trợ, cung cấp thông tin giúp cho các doanh nghiệp có sự quan tâm, đầu tư vào tỉnh Đồng Nai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai đã ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo hai bên.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: