Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân

27/11/2015

Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2015, tại Nhà khách Bộ Tư lệnh Hải quân, số 27C Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Hàn lâm có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành, các ban chức năng trực thuộc Viện Hàn lâm. Về phía Bộ Tư lệnh Hải quân có: Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân, Thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tham mưu và các Cục.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, sự hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với Viện Hàn lâm từ lâu đã diễn ra ở một số đơn vị trực thuộc. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác lần này là một bước mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, một bên là cơ quan chiến lược tác chiến, có lực lượng quân sự quan trọng, nhất là trong tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ với một bên là cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định đường lối, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. Đối với Viện Hàn lâm, việc hợp tác với Bộ Tư lệnh Hải quân có ý nghĩa to lớn và mang lại kết quả tích cực trên nhiều phương diện, giúp chia sẻ những thông tin quan trọng để các nhà khoa học hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước cũng như đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu mới cho Viện Hàn lâm. Thực tế cho thấy, nhờ sự phối hợp chặt chẽ về lực lượng của Bộ Tư lệnh Hải quân, đoàn Khảo cổ học của Viện Hàn lâm đã thám sát nhiều tư liệu trên biển, từ đó bổ sung thêm những bằng chứng mang tính pháp lý, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc… Giáo sư Chủ tịch mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh với các cơ quan đầu mối nhằm xác định các nhiệm vụ hợp tác, trao đổi thông tin hữu ích, tổ chức hội thảo khoa học, triển lãm tư liệu lịch sử... về các chủ đề hai bên cùng quan tâm. Từ đó xây dựng luận cứ, chiến lược toàn diện đối với vấn đề chung đặt ra, phục vụ công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và môi trường hòa bình trên thế giới.

  Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, những năm qua, Viện Hàn lâm đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã có nhiều cuộc trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan của Bộ Tư lệnh. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ, tiềm năng và thế mạnh mỗi bên; qua đó tạo nền tảng hình thành cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa hai bên trong công tác, nhất là các hoạt động tuyên truyền biển, đảo.... đặc biệt tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương IV khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh mong muốn nhận được sự quan tâm và triển khai tích cực, có trách nhiệm cao giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa những điều khoản của Thỏa thuận hợp tác thành các chương trình, nội dung để phối hợp hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả cao.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam<br> ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân<br> và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hai bên thống nhất, phối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác với những nội dung chính như sau:

1. Chủ động phối hợp xây dựng Kế hoạch, Chương trình phối hợp công tác có hiệu quả theo định kỳ hàng năm.

2. Trong phạm vi thẩm quyền, điều kiện và năng lực cho phép, cung cấp thông tin, tài liệu, các kết quả nghiên cứu, các luận cứ khoa học phục vụ công tác đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và công tác nghiên cứu khoa học.

3. Phối hợp xây dựng, triển khai các công trình, đề tài khoa học về những chủ đề hai bên cùng quan tâm.

4. Hỗ trợ phân tích, đánh giá, trao đổi thông tin về những sự kiện mang tính thời sự trong đời sống chính trị khu vực và thế giới, đặc biệt là những sự kiện có tác động trực tiếp tới tình hình an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển, đảo của đất nước.

5. Phối hợp nghiên cứu, xuất bản, trao đổi các ấn phẩm khoa học về các chủ đề lịch sử, khảo cổ, khoa học pháp lý, an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tuyên truyền của mỗi bên.

6. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, mời chuyên gia tham gia các hoạt động thuyết trình nhằm cung cấp những thông tin cập nhật về an ninh, quốc phòng, đời sống chính trị quốc tế và khu vực, thực tiễn công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo …

7. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về lịch sử, khoa học pháp lý, an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của mỗi bên.

8. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm quan, tặng quà cho đồng bào và chiến sỹ các vùng biên giới và hải đảo.

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai bên.

Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Phạm Hoài Nam<br> tặng mô hình tàu ngầm thu nhỏ cho Đại diện Viện Hàn lâm <br> GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng quà <br>cho Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân<br> Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Phạm Hoài Nam
   

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: