Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tổng cục Thống kê
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tổng cục Thống kê

19/01/2013

Chiều ngày 17 tháng 1 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 với Tổng cục Thống kê.

Tham dự lễ ký kết, về phía Viện Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện, Giám đốc Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam”; PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế, Phó Giám đốc Dự án; PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học; PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo; ThS. Nguyễn Thanh Hà, Thư ký Chủ tịch và cán bộ của Dự án. Về phía Tổng cục Thống kê có TS. Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp; ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Xã hội và Môi trường; ông Cao Văn Hoạch, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin; ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; bà Ngô Thị Ánh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê giá; bà Phan Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số - Lao động.

Hai bên cam kết phối hợp thực hiện một số hoạt động liên quan đến việc thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013, với nội dung hợp tác:

1) Tổ chức thực hiện và giám sát tính toán, phân tích các chỉ số phát triển con người phục vụ Báo cáo phát triển con người năm 2013;

2) Hỗ trợ cung cấp các số liệu thống kê phục vụ các báo cáo cơ sở (đầu vào) và báo cáo phát triển con người cuối cùng;

3) Xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu sử dụng trong Báo cáo phát triển con người phục vụ khai thác chung;

4) Tổ chức các hội thảo công bố số liệu và kết quả phân tích cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước;

5) Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tính toán và phân tích cho mỗi bên và cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước;

6) Thực hiện các hoạt động phát sinh khác.

Các hoạt động hợp tác được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam” (HDPM) giai đoạn 2012-2016 do UNDP tài trợ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là chủ đầu tư. Hoạt động tuân thủ các quy định của Nhà nước về sử dụng vốn ODA, Quy chế chung Quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam – Liên Hợp Quốc (HPPMG) và Hướng dẫn của LHQ -EU về Chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật 2012). Các hoạt động chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, dưới sự quản lý của Ban Quản lý dự án HDPM và sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP Việt Nam và Văn phòng Báo cáo phát triển con người UNDP.

                   Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: