Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thảo luận Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2013-2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thảo luận Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2013-2015

31/03/2013

Ngày 27/3/2013, Đoàn công tác cấp cao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tới thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tỉnh Đồng Nai) bàn Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Tỉnh Đồng Nai và Viện Hàn lâm.

 

 

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh Đồng Nai có: đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Văn Tới, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm; lãnh đạo Ban Quản lý Khoa học và Ban Hợp tác Quốc tế Viện Hàn lâm; lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Phát biểu thảo luận khung chương trình hợp tác giữa 2 bên, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học và nhu cầu hợp tác với Viện Hàn lâm – cơ quan đầu ngành về khoa học xã hội trong nghiên cứu, định hướng phát triển tỉnh trong 20-30 năm tới. Tỉnh sẽ đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu đề xuất các luận cứ khoa học nhằm định hướng, xây dựng mô hình phát triển Tỉnh Đồng Nai phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, đồng thời mang đặc thù, lợi thế của tỉnh.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao vị thế địa – kinh tế chiến lược, sự năng động và những thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Đồng Nai giai đoạn vừa qua, đồng thời chỉ rõ những yêu cầu, thách thức đối với phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới nhằm có những bứt phá trong phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phát huy được lợi thế của tỉnh trong mối quan hệ với vùng Đông Nam Bộ và khu vực, xứng đáng là hạt nhân phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giáo sư cũng đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Tỉnh Đồng Nai, coi đây là cơ hội tốt để đưa các nhà khoa học gắn sát hơn với thực tiễn, tổng kết thực tiễn, vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phù hợp với định hướng nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm trong giai đoạn tới là vừa bao quát tổng thể, toàn diện và  vừa rất cụ thể, gắn nghiên cứu với triển khai, phối hợp giữa nghiên cứu định tính với định lượng thông qua khảo sát thực tế. Để chương trình hợp tác sớm được triển khai, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên cần chuẩn bị tốt chương trình hợp tác khung, chú trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng cơ sở dữ liệu, hình thành các dự án thực tiễn cao, khả thi, có tính đột phá cho phát triển, chủ động tìm kiếm và khai thác nguồn lực quốc tế, đồng thời phối hợp triển khai từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện Hàn lâm và của Tỉnh.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình hợp tác, đáp ứng được nhu cầu cả hai bên. Giáo sư nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa từng bước theo các nhóm hoạt động để nâng cao tính khả thi và thực tiễn của chương trình: i) tổng quan các công trình nghiên cứu ở địa phương, đánh giá kết quả, xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để đưa vào khung hợp tác; ii) xây dựng các dự án nghiên cứu theo thứ tự ưu tiên; iii) đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện các cơ quan hai bên đã phát biểu nêu rõ tầm quan trọng, tính thiết thực và triển vọng của chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh Đồng Nai, đồng thời cam kết sẵn sàng tham gia hợp tác trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Chủ tịch Viện Hàn lâm chỉ đạo các cơ quan giúp việc lãnh đạo của hai bên tích cực chỉnh sửa thỏa thuận hợp tác để kịp ký kết vào đầu tháng 5/2013./.

 

TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: