Lãnh đạo Viện Sử học đối thoại với cán bộ trẻ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lãnh đạo Viện Sử học đối thoại với cán bộ trẻ

10/06/2015

Ngày 8/6/2015, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Sử học, Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Sử học tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Viện Sử học với toàn thể cán bộ trẻ. Tham gia buổi đối thoại có PGS.TS. Đinh Quang Hải, Viện trưởng và PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng cùng toàn thể 42 cán bộ trẻ của Viện Sử học có độ tuổi dưới 40 tuổi.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Chủ đề đối thoại năm 2015 là “Đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Viện Sử học” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bộ trẻ. Là cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản nên việc nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Viện Sử học cần phải tập trung vào hai nhóm đối tượng chính là cán bộ nghiên cứu (trong các phòng ban chuyên môn) và những cán bộ phục vụ nghiên cứu (bộ phận thư viện, tổ chức - hành chính, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế). Trên cơ sở đó, nội dung cụ thể của buổi đối thoại năm 2015 là đẩy mạnh công tác nghiên cứu chuyên môn, sự tham gia của cán bộ trẻ vào đề tài các cấp và  khả năng tham gia, đóng góp, cống hiến của cán bộ trẻ đối với hoạt động chung của cơ quan.

Với định hướng như trên, buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí công khai, dân chủ,thẳng thắn, cởi mở. Có 8 câu hỏi được gửi đến từ trước cho Ban Chấp hành Chi đoàn và  12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi đối thoại tập trung vào các vấn đề như: Sự quan tâm và  chế độ ưu đãi đối với những người tham gia học tập nâng cao trình độ (nghiên cứu sinh, học viên cao học), tạo điều kiện cho những người tham gia học các khóa học bổ trợ (như lớp liên ngành, các lớp ngoại ngữ), tăng cường các buổi sinh hoạt khoa học, nâng cao phương pháp luận nghiên cứu và kỹ năng thuyết trình, việc bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ tham gia các đề tài cấp Bộ, những hình thức tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sở (đề tài độc lập, đề tài theo nhóm vấn đề), vấn đề tăng thêm thu nhập và đào tạo cho nhóm cán bộ phục vụ nghiên cứu,… Tất cả các vấn đề đặt ra tại buổi đối thoại đều được PGS.TS. Đinh Quang Hải và PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ chia sẻ, giải đáp một cách cụ thể, xác đáng, có sức thuyết phục và đầy tinh thần trách nhiệm.

Viện Sử học lần đầu tiên tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Viện với cán bộ trẻ nhằm nắm bắt sâu sát hơn thực trạng,  tâm tư, nguyện vọng cũng như hiểu hơn những khó khăn của cán bộ trẻ trong cơ quan đang phải đối mặt trong quá trình công tác, nghiên cứu và cả trong cuộc sống. Cũng qua buổi đối thoại này, cán bộ trẻ đã hiểu rõ hơn về chủ trương và những chính sách cụ thể của Lãnh đạo Viện và quan trọng hơn, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ trẻ đã, đang và sẽ được Lãnh đạo Viện chia sẻ, kịp thời tháo gỡ nhằm tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cho cán bộ trẻ phát huy khả năng của mình, nhằm đưa Viện sử học phát triển xứng tầm với vị trí là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về sử học của cả nước.

Buổi đối thoại năm 2015 giữa Lãnh đạo Viện Sử học với cán bộ trẻ đã  diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải

Các tin đã đưa ngày: