Lễ Công bố các quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Công bố các quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác cán bộ

05/02/2018

Căn cứ Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); cụ thể hóa Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm lâm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, ngày 30/01/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-KHXH giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng và chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua - khen thưởng về Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm. Chiều ngày 01/02/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch Viện liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự.

Tham dự buổi lễ có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm; TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; TS. Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; lãnh đạo, công chức, viên chức và toàn thể người lao động của Văn phòng Viện Hàn lâm, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý Khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi lễ   GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn tặng hoa tri ân nguyên Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

Theo đó, để triển khai Quyết định số 118/QĐ-KHXH ngày 30/01/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định điều chuyển nhân sự làm việc tại Ban Thi đua - Khen thưởng tới nhận công tác tại các đơn vị khác, như sau:

1/ TS. Phùng Ngọc Tấn, Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng ban đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm

2/ ThS. Võ Thị Vương Ngọc, Chuyên viên chính, Phó Trưởng ban đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

3/ Bà Đoàn Thị Mai Hoa và bà Bùi Thị Tuyết Nhung đến nhận công tác tại Ban Tổ chức - Cán bộ

4/ Bà Nguyễn Thị Hoàn, bà Đỗ Bảo Ngọc và ông Nguyễn Đức Hiếu đến nhận công tác tại Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Trước khi công bố các Quyết định liên quan đến công tác nhân sự, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã tặng hoa tri ân, đồng thời phát biểu đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Ban Thi đua - Khen thưởng trong thời gian từ 2010 đến nay, qua đó đã góp phần thúc đẩy, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Giáo sư Chủ tịch cũng biểu dương và bày tỏ sự tri ân đối với cá nhân TS. Phùng Ngọc Tấn trên cương vị Trưởng ban, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp Hội đồng và Chủ tịch Viện triển khai công tác thi đua và khen thưởng kịp thời các cán bộ, công chức, viên chức đương chức, đã nghỉ quản lý và nghỉ hưu có những đóng góp xuất sắc trong công tác chuyên môn và sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và Viện Hàn lâm; ngoài ra, đã đào tạo được một đội ngũ những người làm công tác thi đua - khen thưởng chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao trong thực thi công vụ.

Giáo sư Chủ tịch mong muốn, bằng kinh nghiệm và năng lực của bản thân, TS. Phùng Ngọc Tấn, các công chức, viên chức, người lao động được điều chuyển công tác sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình, có những đóng góp trên nhiều phương diện khác nhau tại các đơn vị mới.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Quyết định, tặng hoa cho<br>TS. Phùng Ngọc Tấn,  ThS. Võ Thị Vương Ngọc<br>và ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Tiếp đó, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 126/QĐ-KHXH ngày 31/1/2018 điều động TS. Phùng Ngọc Tấn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm đến khi đủ tuổi để nghỉ hưu theo quy định, Quyết định số 127/QĐ-KHXH ngày 31/1/2018 điều động ThS. Võ Thị Vương Ngọc đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể với thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Bên cạnh việc công bố và trao các quyết định nhân sự liên quan đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; cũng tại buổi lễ quan trọng này, Chủ tịch Viện còn trao Quyết định số 125/QĐ-KHXH ngày 31/1/2018 về việc điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Thông tin và Biên tập thuộc Văn phòng Viện Hàn lâm, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đặc trách công tác thư ký Chủ tịch Viện với thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý khác nhau. Giáo sư Chủ tịch mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Viện Hàn lâm, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Tổ chức - Cán bộ và các Ban chức năng ủng hộ, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí Phùng Ngọc Tấn, Võ Thị Vương Ngọc, Nguyễn Thanh Tùng nắm bắt nhanh nội dung công việc, phương thức triển khai, góp phần phát triển Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Phùng Ngọc Tấn và đồng chí Võ Thị Vương Ngọc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, tiếp tục giao nhiệm vụ mới. Các đồng chí nguyện nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để cống hiến nhiều hơn nữa trên cương vị mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm. Cũng tại buổi lễ, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, ThS. Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với lãnh đạo và các công chức, viên chức công tác tại Văn phòng Viện Hàn lâm đã quan tâm, dìu dắt, tạo mọi điều kiện để đồng chí trưởng thành trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhận thức sâu sắc cương vị mới là vinh dự, song cũng là trọng trách nặng nề, nhưng nguyện cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; và mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của Trưởng ban và tập thể Ban Tổ chức - Cán bộ, cũng như sự hợp tác, phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc, để góp sức vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đồng chí Phùng Ngọc Tấn, Võ Thị Vương Ngọc và Nguyễn Thanh Tùng đã nhận được nhiều lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm của Chủ tịch Viện Hàn lâm, của các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, của Văn phòng Đảng Đoàn thể và Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm./. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: