Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Viện bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Viện bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội

08/04/2016

Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2015, tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã trao Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm ThS.KSXD. Trần Nam Trung giữ chức Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>trao Quyết định và tặng hoa cho ThS.KSXD. Trần Nam Trung

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng giúp việc Chủ tịch Viện; Lãnh đạo Văn phòng Đảng-đoàn thể, và đông đủ cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng Viện Hàn lâm và Ban Tổ chức - Cán bộ. Về phía khách mời Ban Kinh tế Trung ương, có: đồng chí Đào Ngọc Xuân, Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Trước khi công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội cho ThS.KSXD. Trần Nam Trung, PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đã công bố Quyết định số 490/QĐ-KHXH ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc thành lập Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 512/QĐ-KHXH ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm ThS.KSXD. Trần Nam Trung, Chuyên viên Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đặc trách công tác quản lí dự án xây dựng chuyên ngành kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 5/4/2016.

       

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>phát biểu giao nhiệm vụ  cho ThS.KSXD. Trần Nam Trung

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ThS.KSXD. Trần Nam Trung - tân Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, nhấn mạnh, đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với đồng chí Trần Nam Trung. Để đảm bảo cho công tác đầu tư xây dựng theo hướng dẫn mới của Chính phủ và Bộ Xây dựng, việc thành lập Ban Quản lí Dự án riêng để có tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt nhất cho công tác xây dựng, đầu tư phát triển của Viện Hàn lâm trong thời gian tới, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã thống nhất với Thường vụ Đảng ủy để thành lập Ban Quản lí Dự án. Việc tiếp nhận, bổ nhiệm ThS.KSXD. Trần Nam Trung đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này là yêu cầu trong công tác cán bộ trong đó có công tác đầu tư xây dựng.

Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn, trong thời gian trước mắt đồng chí Trần Nam Trung tập trung tìm hiểu các quy định của Viện Hàn lâm nói chung, sự phát triển của Viện Hàn lâm cũng như lĩnh vực đầu tư xây dựng, các công việc của Văn phòng nói riêng để tiếp cận công tác một cách tốt nhất. Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng cũng như các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí Trần Nam Trung hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao; Cán bộ Văn phòng, các tổ chức chính trị - xã hội của Văn phòng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Trần Nam Trung hoàn thành nhiệm vụ.

ThS.KSXD. Trần Nam Trung tân Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đề nghị đồng chí Trần Nam Trung nhanh chóng hòa nhập với công việc cũng như quan hệ công tác với các đồng chí trong Văn phòng và các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện cũng như các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, làm sao nắm bắt được tinh thần chung trong công tác phát triển của Viện Hàn lâm đặc biệt là công tác đầu tư xây dựng. Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm hi vọng đồng chí Trần Nam Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cùng với tập thể Lãnh đạo Văn phòng cũng như các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm.

ThS.KSXD. Trần Nam Trung - tân Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học tại khu vực Hà Nội, trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, tiếp nhận, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án, và mong rằng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo Văn phòng, các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch và của đồng nghiệp trong hoạt động lãnh đạo, điều hành Văn phòng Viện Hàn lâm.

Tân Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án nhận thức rằng đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với đồng chí, và bày tỏ quyết tâm nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kĩ năng, kiến thức, sát cánh với Ban Lãnh đạo Văn phòng, Ban Quản lí Dự án cùng tập thể cán bộ Văn phòng Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức xây dựng Văn phòng Viện Hàn lâm nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa; tiếp bước và phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, tân Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban Quản lí Dự án đã nhận được những lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: