Lễ công bố Quyết định của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và 36 Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Quyết định của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và 36 Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành

06/10/2016

Ngày 05 tháng 10 năm 2016 tại hội trường 3 D trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và 36 Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định <br>cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Tham dự Lễ công bố có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, kiêm Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Đề án); PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ nhiệm Đề án; Các nhà khoa học trong Ban Chủ nhiệm Đề án; Các nhà khoa học đầu ngành Trưởng ban Ban biên soạn 36 chuyên ngành của Đề án; Lãnh đạo Ban Thư ký và thành viên đại diện Ban Thư ký Đề án; cùng các thành viên Ban quản lý Đề án. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ nhiệm Đề án phát biểu khai mạc và chủ trì cuộc họp.

Sở dĩ các nước phát triển, các nước có nền văn hoá văn minh cao đều coi trọng việc biên soạn bách khoa toàn thư, bởi vì bách khoa toàn thư là “sách của các loại sách” là “trường đại học không có tường bao” phục vụ thiết thực và hữu ích nhất cho công cuộc giáo dục đào tạo. Việt Nam là một nước văn hiến, có một nền văn hoá văn minh phong phú lâu đời với bản sắc riêng của mình và đang trong quá trình đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Việt Nam cần, có thể và phải sớm biên soạn một bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam tổng hợp cỡ lớn cho nước mình, nhằm giới thiệu một cách toàn diện, có hệ thống, chuẩn xác những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hoá khoa học công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hoá, khoa học kỹ thuật của thế giới, chú trọng những tri thức cần cho độc giả Việt Nam.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Tổng thư ký Đề án công bố các Quyết định: (1) Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đối với GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

(2) Quyết định số 234 QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 20/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đối với PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

(3) Quyết định số 218/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 16/9/2016 của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam Vũ Đức Đam bổ nhiệm 36 nhà khoa học giữ chức Trưởng ban biên soạn 36 chuyên ngành (Quyển) của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Danh sách 36 nhà khoa học, Trưởng Ban biên soạn chuyên ngành gồm:

   

Toàn cảnh buổi Lễ

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Quyển

1

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

Quyển 1. Toán học, Cơ học

2

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học

3

GS.VS. Châu Văn Minh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học

4

GS.TSKH. Vũ Quang Côn

Hội Côn trùng học Việt Nam

Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học

5

PGS.TSKH.Trần Trọng Hòa

Viện Địa Chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quyển 5. Địa chất học, Môi trường

6

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới

7

GS.TSKH. Lê Đức An

Hội Địa lý Việt Nam

Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính

8

GS.TSKH. Phạm Thế Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Quyển 8. Công nghệ thông tin

9

GS.TS. Nguyễn Tử Siêm

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi

10

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Quyển 10. Lâm nghiệp, Thủy lợi

11

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyển 11. Hải dương học,
Khí tượng thủy văn

12

GS.TS.NGND. Phạm Gia Khánh

Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y học

Quyển 12. Y học, Dược học

13

GS.TSKH. Phan Anh

Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam

Quyển 13. Điện, Điện tử,
Tự động hóa

14

PGS.TS. Đỗ Hữu Thành

Trường Đại học Xây dựng

Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu

15

GS.TS. Nguyễn Viết Trung

Đại học Giao thông Vận tải

Quyển 15. Giao thông, Vận tải

16

GS.TS.Nguyễn Trọng Giảng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim

17

GS.TS. Hoàng Đình Hòa

Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quyển 17. Dệt, May, Giấy,
Thực phẩm

 

18

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 18. Văn học

19

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm

20

GS.TS. Lê Hồng Lý

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công

21

PGS.TS. Trần Đức Cường

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 21. Lịch sử Việt Nam

22

GS.TS. Đỗ Thanh Bình

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyển 22. Lịch sử thế giới

23

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học - Nhân học

24

GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng

Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh

Quyển 24. Kinh tế học

25

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp

Bộ Tài chính

Quyển 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

26

PGS.TS. Phạm Văn Đức

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 26. Triết học

27

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học

28

GS.TS. Phùng Hữu Phú

Hội đồng Lý luận Trung ương

Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức

29

TS. Phạm Lâm Hồng

Cục Khoa học Quân sự,
Bộ Quốc phòng

Quyển 29. Quốc phòng

30

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 30. Luật học

31

GS.TS. Vũ Dũng

Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học

32

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Hội đồng Lý luận Trung ương

Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ

33

PGS.TS. Lê Văn Toàn

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ản, Nhiếp ảnh

34

GS.TS. Trương Quốc Bình

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc

35

GS.TS. Nguyễn Văn Đính

Trường Đại học Hà Tĩnh

Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục

36

PGS.TS. Bùi Văn Nam

Bộ Công an

Quyển 36. An ninh

      

Để tổ chức biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, ngày 15/2/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án gồm: Chủ nhiệm Đề án: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng; các Phó chủ tịch: GS.VS. Châu Văn Minh, GS.TS. Võ Khánh Vinh, PGS.TS. Bùi Nhật Quang; Các ủy viên: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TSKH.VS. Đặng Vũ Minh, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt. Giúp việc chuyên môn cho Ban Chủ nhiệm có Ban Thư ký Đề án.

     

Toàn cảnh buổi Lễ

Đề án ký Quyết định phê duyệt nhân sự. Ban Thư ký gồm: Tổng thư ký, PGS.TS. Lại Văn Hùng; các Phó Tổng thư ký: PGS.TS. Trần Minh Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng (chuyên trách) và 15 ủy viên Ban Thư ký.

Giúp việc cho Hội đồng Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm có Văn phòng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do TS. Vũ Ngọc Hà làm Giám đốc Văn phòng. Cho đến nay, các quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức của Đề án đã được ban hành. Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã bắt đầu khởi động sau hơn một năm kiện toàn khâu tổ chức và nhân sự.

Buổi làm việc nhận được nhiều ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu tham dự cho hoạt động của Đề án. Sau cuộc họp này, các Trưởng ban biên soạn chuyên ngành đề xuất nhân sự của Ban mình, trình Chủ nhiệm Đề án ban hành Quyết định thành lập.

Phát biểu bế mạc, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, kiêm Chủ nhiệm Đề án đề nghị, các Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành góp ý vào Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Biên soạn chuyên ngành và Ban Thư ký tập trung biên soạn Cẩm nang hướng dẫn biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam./.

Các tin đã đưa ngày: