Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18/03/2016

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Ủy viên dự khuyết ban Chấp hành Trung ương PGS.TS. Bùi Nhật Quang và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 17 tháng 3 năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố các quyết định trên.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, đ/c Nguyễn Văn Quynh và <br>đ/c Trần Anh Tuấn trao Quyết định và tặng hoa <br>cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh       GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn tặng hoa <br>cho hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam<br> PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Tới dự Lễ công bố và trao quyết định, về phía các bộ, ngành cơ quan trung ương, có Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương;  Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; các đại biểu đến từ Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận…

Về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện; các Viện trưởng và Phó Viện trưởng viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm; các Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo tang Dân tộc học Việt Nam, các trung tâm và nhà xuất bản trực thuộc Viện Hàn lâm; các Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập tạp chí thuộc Viện Hàn lâm; Ban Thường vụ Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ chí Minh Viện Hàn lâm và nhiều cán bộ, công chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng gia đình và người thân của hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Đ/c Nguyễn Văn Quynh công bố quyết định phân công nhiệm vụ <br>của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Nhật Quang, <br> Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương       Đ/c Trần Anh Tuấn công bố Quyết định bổ nhiệm<br> Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang và <br>PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Sau khi Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh, công bố quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Nhật Quang; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định số 30/QĐNSTW ngày 9/3/2016 của Bộ Chính trị và Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết ban Chấp hành Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 04/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ <br>cho hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

 Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh, đây là một vinh dự đối với cá nhân PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh đồng thời đây cũng là một trọng trách rất lớn đối với hai đồng chí, trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước nói chung và Viện Hàn lâm nói riêng. Trưởng thành từ Viện Hàn lâm, từ cán bộ nghiên cứu, hai đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, tham gia quản lí các cơ quan khoa học trên cương vị Viện trưởng, thường vụ Đảng ủy, đặc biệt cả hai đồng chí đều tham gia lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai trong giai đoạn vừa qua. Hai đồng chí đã được chuẩn bị rất chu đáo để tiếp nhận nhiệm vụ mới. Đây cũng là thành công của Viện Hàn lâm trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức luân chuyển nhằm chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí chất lượng cao cho Viện Hàn lâm.

Đánh giá cao quá trình trưởng thành của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, là khoa học trẻ, có uy tín, được bổ nhiệm giữ chức vụ viện trưởng khi còn trẻ (35 tuổi), đồng chí Bùi Nhật Quang đã được luân chuyển về tỉnh Ninh Thuận trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, tham gia hoạt động thực tiễn, trau dồi kiến thức, nhất là năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Sau hai năm luân chuyển tại địa phương, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận tin tưởng, yêu mến; và đã được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XII của Đảng.

Đối với PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định và đánh giá cao những thành công và kinh nghiệm của đồng chí trong nhiều môi trường công tác của Viện Hàn lâm, từ cán bộ nghiên cứu, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Xã hội học, cũng như trên cương vị Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm và trở về làm Viện trưởng Viện Xã hội học. Trên mỗi cương vị công tác cả hai đồng chí đã có sự cố gắng lớn, nhận được sự tín  nhiệm của các cấp, từ giới thiệu của cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy; cũng như đồng chí Bùi Nhật Quang được sự tín nhiệm của địa phương và của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xứng đáng được Bộ Chính trị phân công về đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch và được Thủ tướng bổ nhiệm các đồng chí vào cương vị mới. Đây là sự bổ sung vô cùng quan trọng, kiện toàn tổ chức, thể hiện sự kế thừa của các thế hệ trong sự phát triển của Viện Hàn lâm; nhằm xây dựng Viện Hàn lâm ngày càng lớn mạnh ngang tầm khu vực và thế giới. Lễ Công bố không chỉ là niềm vui của cá nhân hai đồng chí mà còn là sự kiện đáng nhớ trong lịch sử hoạt động của Viện Hàn lâm khi công bố cùng một ngày hai đồng chí giữ chức  Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu nhận nhiệm vụ       PGS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, với tinh thần cách mạng tiến công, đổi mới không ngừng, quy tụ tập hợp, tăng cường công tác chuyên môn sâu, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình trên cương vị được phân công. Để làm được như vậy không thể thiếu được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của các đồng chí ở Viện Hàn lâm, các cơ quan trong và ngoài Viện Hàn lâm – yếu tố mang tính quyết định sự thành công của hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng hi vọng rằng, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động không chỉ ở các cơ quan trung ương mà cả các địa phương để thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng đã được xác định (1) Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chiến lược chinh sách kế hoạch phát triển đất nước trong thời kì đổi mới; (2) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Viện Hàn lâm và cho cả nước; (3) Tư vấn chính sách không chỉ cho các cơ quan trung  ương, mà cho cả bộ ngành và địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng mong muốn tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm trở thành một khối đoàn kết, đồng thuận, xây dựng Viện Hàn lâm thành một tập thể hạt nhân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Nhật Quang xúc động khi được quay trở về ngôi nhà Viện Hàn lâm sau một thời gian công tác xa, khẳng định đây là sự kiện quan trọng, là sự khởi đầu mới tại cơ quan cũ nhưng có ý nghĩa to lớn, là bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Sau khi nghe Giáo sư Chủ tịch giao nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch nhận thấy rằng khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề, và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các ban Đảng, các bộ ngành Trung ương; Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn tặng hoa cho hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Nhân dịp này tân Phó Chủ tịch chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các sở ban ngành và Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Cảm ơn Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận và Đảng bộ Viện Hàn lâm đã giới thiệu tại  Đại hội Đảng lần thứ XII và được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với đồng chí. Được phân công trở lại đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang rất mong sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Viện Hàn lâm trong nhiệm kì công tác, không chỉ đóng góp cho Viện Hàn lâm mà còn đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Tại buổi lễ, tân Phó Chủ tịch chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng – người thầy, người thủ trưởng đã có những định hướng phát triển rất tốt giúp cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang có sự phát triển cả ở Viện Hàn lâm và ở tỉnh Ninh Thuận. PGS.TS. Bùi Nhật Quang cũng trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm đã giúp đỡ, ủng hộ đồng chí. Đồng thời, đồng chí cũng chân thành cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đón nhận, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại địa phương, trong thời gian tới đồng chí vẫn tiếp tục gắn kết với địa phương giúp hai bên có những hợp tác tốt hơn nữa.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm xin được nhận nhiệm vụ và cam kết với các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm và cán bộ chủ chốt của Viện Hàn lâm sẽ cố gắng hết sức mình đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ đối với Viện Hàn lâm và với cá nhân đồng chí. Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhận thấy đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với bản thân, đồng chí ý thức rằng, sự đồng thuận cao và đoàn kết trong tập thể là nhân tố quyết định mọi thành công trong thắng lợi của Viện Hàn lâm, và hứa sẽ chung sức, chung tay cùng tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy đưa Viện Hàn lâm tiếp tục tiến lên tầm cao mới. Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nguyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân và của Viện Hàn lâm đối với vị trí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận của tập thể ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

        Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng, các đồng chí trong tập thể ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ chủ chốt của các đơn vị và các cơ quan của Viện Hàn lâm và các bộ, ban, ngành đã tin tưởng, ủng hộ, giao phó cho đồng chí trọng trách mới.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chúc mừng PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh được bổ nhiệm vào cương vị công tác mới. Giáo sư Phó Chủ tịch khẳng định, trong những năm vừa qua đặc biệt là nhiệm kì 2011-2015, Viện Hàn lâm đã giành được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho cả nước và cho Viện Hàn lâm, cũng như tư vấn chính sách cho Đảng, Chính phủ; các bộ, ngành; địa phương và doanh nghiệp. Trong nhiệm kì tới này trách nhiệm của Viện Hàn lâm càng nặng nề hơn, với chức năng là cơ quan hàng đầu về khoa học xã hội, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, trong bối cảnh như vậy, việc Chính phủ bổ nhiệm hai đồng chí tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm sẽ góp phần củng cố thêm đội ngũ lãnh đạo cho Viện Hàn lâm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời kì đổi mới. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn mong hai tân Phó Chủ tịch cùng với tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, kế thừa và phát huy tốt nhất những thành tựu mà Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kì qua, tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc trong thời gian tới.

Đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Lễ Công bố, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nhiệt liệt chúc mừng Viện Hàn lâm và hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh. Đồng chí cho biết, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận nhiều cán bộ luân chuyển tới địa phương công tác, và hầu hết các đồng chí đó đã trưởng thành và phát triển, cán bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận rất nhiệt tình và có trách nhiệm đối với công tác hỗ trợ, đào tạo cho Trung ương và cá nhân các đồng chí được luân chuyển. Đồng chí Bùi Nhật Quang về với Ninh Thuận chưa lâu nhưng với sức trẻ, trình độ được đào tạo bài bản đã cống hiến cho địa phương rất nhiều. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tạo điều kiện để đồng chí vừa phát triển tốt chuyên môn vừa cùng với địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa tỉnh với các tỉnh bạn. Đồng chí Bùi Nhật Quang đã đồng sức, đồng lòng cùng Lãnh đạo Tỉnh có nhiều giải pháp giúp Ninh Thuận phát triển trong thời gian tới. Tỉnh Ninh Thuận mong muốn các cơ quan Trung ương đặc biệt là Viện Hàn lâm tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp đối với Ninh Thuận, góp phần đưa Ninh Thuận phát triển hơn nữa.

Toàn cảnh buổi lễ       Toàn cảnh buổi lễ

Nhân dịp này, hai tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh đã nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các bạn bè, đồng nghiệp, người thân và các đại biểu tham dự./.

 

                    Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: