Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

06/05/2015

Chiều ngày 5/5/2015, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể (Văn phòng) và các Quyết định nhân sự có liên quan. Tới dự và chủ trì Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng sự tham dự của TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan chức năng, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và tập thể công chức, viên chức và người lao động của các Văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Quyết định và tặng hoa cho<br> đại diện  Văn Phòng Đảng - Đoàn thể

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho <br>Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Theo Quyết định số 798/QĐ- KHXH ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm nhằm thực hiện chức năng đầu mối sinh hoạt hành chính của công chức, viên chức chuyên trách tham mưu, giúp việc công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.. 

Tại Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể, theo Quyết định số 880/ QĐ- KHXH ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng ủy được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kể từ ngày 01/5/2015.

TS. Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể <br> phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng và giao nhiệm vụ chung cho Văn phòng và các cá nhân. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Việc sáp nhập 3 văn phòng (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) là bước kiện toàn quan trọng về tổ chức và nhân sự, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ trong công tác tham mưu, giúp việc về mọi hoạt động liên quan đến công tác đảng, đoàn thể của Viện Hàn lâm. Qua việc thông báo các quyết định có liên quan, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cần nhanh chóng xây dựng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo tính chuyên sâu và hợp tác chặt chẽ của từng văn phòng trước đây để giải quyết công việc chung của Văn phòng Đảng, Đoàn thể, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  của Viện Hàn lâm trong bối cảnh mới. 

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, tạo mọi điều kiện để thành lập Văn phòng nhằm đảm bảo thuận lợi hoạt động của 3 lĩnh vực công tác và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự ủng hộ, phối hợp của các ban chức năng, Văn phòng Viện Hàn lâm đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, rèn luyện chuyên môn năng lực của từng cán bộ, viên chức và nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: