Lễ Công bố và trao các Quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý Viện Thông tin Khoa học xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Công bố và trao các Quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý Viện Thông tin Khoa học xã hội

02/05/2017

Triển khai Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 28/4/2017, tại Hội trường tầng 6, Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin KHXH), Viện Hàn lâm đã tổ chức công bố và trao các quyết định nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý Viện Thông tin KHXH

Tham dự buổi lễ có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ) của Viện Thông tin KHXH.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn tặng hoa tri ân cho PGS.TS. Lê Thị Lan, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH   GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Quyết định và tặng hoa cho tân Viện trưởng Viện Thông tin KHXH - PGS.TS. Vũ Hùng Cường

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 198/QĐ-ĐU ngày 25/4/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc chỉ định đồng chí Vũ Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm tham gia cấp ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Viện Thông tin KHXH nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 666/QĐ-KHXH và Thông báo số 729/TB-KHXH ngày 26/4/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc điều động, bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, đồng thời giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí Thông tin KHXH cho PGS.TS. Vũ Hùng Cường kể từ ngày 01/5/2017 cho đến khi có quyết định mới về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Bí thư Chi bộ, tân Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh, Viện Thông tin KHXH có vị trí, vai trò rất quan trọng, có chức năng và nhiệm vụ có tính chất đặc thù so với các đơn vị trong Viện Hàn lâm, đó là vừa hoạt động công tác thông tin, công tác thư viện và vừa nghiên cứu khoa học, trong đó nhiều nội dung hoạt động mang tầm ảnh hưởng quốc gia. Do vậy, trên cương vị của mình, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cần phát huy tối đa các tiềm năng và thế mạnh của Viện Thông tin KHXH, đặc biệt là kế thừa tốt nhất truyền thống phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của Viện, để từ đó nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và hợp tác lẫn nhau. Giáo sư đề nghị đồng chí tân Bí thư Chi bộ, tân Viện trưởng sớm tổ chức các cuộc họp để thảo luận, đưa ra những giải pháp thiết thực trong từng mảng công việc (hoạt động thư viện, thông tin, tổ chức nhân sự…), đặc biệt là có giải pháp phát huy tốt nhất vai trò của Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo ra sự đoàn kết thực sự, phát huy khả năng mỗi cá nhân… nhằm đảm bảo sự phát triển của Viện Thông tin KHXH trong bối cảnh hiện nay.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cũng đề nghị các đồng chí cán bộ Viện Thông tin KHXH ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ để đồng chí Vũ Hùng Cường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Tân Viện trưởng Viện Thông tin KHXH - PGS.TS. Vũ Hùng Cường phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí tân Bí thư chi bộ, tân Viện trưởng – PGS.TS.Vũ Hùng Cường bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng và giao cho đồng chí đảm nhiệm trọng trách rất nặng nề này. Đồng chí nhận thức rằng Viện Thông tin KHXH là một viện lớn cả về qui mô và chức năng, nhiệm vụ, có không gian rất rộng để phát triển, có vai trò kết nối quan trọng với các đơn vị trong Viện Hàn lâm, và đang thực hiện một dự án tăng cường năng lực cho hệ thống thư viện rất quan trọng của Viện Hàn lâm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự ủng hộ của các ban chức năng, sự ủng hộ và hỗ trợ của cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ Viện Thông tin KHXH. PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng dành những lời tốt đẹp đánh giá cao những đóng góp ở các mức độ khác nhau của các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện Thông tin KHXH thời gian qua, và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển của Viện Thông tin KHXH, Tạp chí Thông tin KHXH và dự án thư viện dù ở vị trí công tác mới. Đồng chí tân Bí thư chi bộ, tân Viện trưởng cam kết sẽ là hạt nhân đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy, chi bộ và tập thể cán bộ Viện Thông tin KHXH, phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, quy tụ và phát huy được tinh thần làm việc, sáng tạo và trách nhiệm của các cán bộ trong Viện. Ngay sau khi Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực thi hành, đồng chí tân Viện trưởng sẽ cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt họp bàn để cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Giáo sư Chủ tịch Viện thành các kế hoạch, hành động cụ thể để nhanh chóng ổn định cơ quan, khắc phục các tồn tại và hạn chế, kế thừa và phát huy các điểm mạnh đã có; tiến hành một số cải cách cần thiết; thúc đẩy triển khai dự án thư viện; đẩy mạnh các hoạt động có tính đặc thù, hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Thông tin KHXH, các hoạt động hợp tác KHCN và dịch vụ KHCN để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và hiệu quả đầu tư của Viện Thông tin KHXH, trên cơ sở đó tìm kiếm thêm nhiều nguồn kinh phí, qua đó nâng cao thu nhập và phúc lợi cho cán bộ. Đồng chí tân Viện trưởng cũng bày tỏ thông điệp và phương châm tuân thủ nguyên tắc dân chủ, tập trung, phân cấp mạnh và minh bạch trong quản lý, điều hành đơn vị; tất cả cán bộ đều có cơ hội phát triển; lợi ích cá nhân nằm trong lợi ích tập thể, trên nền tảng một tập thể lãnh đạo Viện đoàn kết, thống nhất và minh bạch, một tập thể cán bộ Viện đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế của Viện Thông tin KHXH trong Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trước đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cũng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc điều động PGS.TS. Lê Thị Lan (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH), TS. Phan Văn Tân (nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH), TS. Lê Hải Đăng (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH) đến nhận công tác tại Viện Triết học, Viện Xã hội học và Viện Dân tộc học; đồng thời phát biểu đánh giá cao về năng lực, trình độ, những nỗ lực của từng đồng chí trong thời gian qua, và mong muốn, bằng tâm huyết, kinh nghiệm của mình, các đồng chí sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa cho Viện Hàn lâm trong điều kiện mới và môi trường phù hợp hơn.

Tại buổi công bố và trao quyết định, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng như các đồng chí nguyên Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và của các đồng nghiệp công tác tại Viện Thông tin KHXH./.

Nguyễn Thu Trang

 

 

Các tin đã đưa ngày: