Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính

17/11/2017

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở, Hội trường 3A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính cho TS. Nguyễn Thủy Lan.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể; đại diện lãnh đạo đơn vị, cơ quan chức năng, giúp việc Chủ tịch Viện; Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng đông đủ cán bộ, công chức, viên chức Ban Kế hoạch - Tài chính.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> trao quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Thủy Lan  

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 1981/QĐ-KHXH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm TS. Nguyễn Thủy Lan, chuyên viên cao cấp, Phó trưởng ban, giữ chức Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng TS. Nguyễn Thủy Lan đã được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính. Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh công tác Kế hoạch - Tài chính nắm vị trí rất quan trọng trong các hoạt động của Viện Hàn lâm; qua đây Chủ tịch đề nghị đồng chí Nguyễn Thủy Lan sẽ kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm và kết quả đạt được, tiếp tục học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu cho Chủ tịch Viện thống nhất công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của Viện Hàn lâm. Chủ tịch cũng đề nghị toàn thể cán bộ Ban Kế hoạch - Tài chính và các ban chức năng tiếp tục ủng hộ, cùng nhau phối hợp chặt chẽ để TS. Nguyễn Thủy Lan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu giao nhiệm vụ tại <br>buổi lế</br>   TS. Nguyễn Thủy Lan phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ <br></br>

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thủy Lan bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Kế hoạch - Tài chính, các ban chức năng đã ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian qua. Đồng chí hứa với cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban luôn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, khách quan trong quản lý điều hành để giải quyết công việc; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Công đoàn và lãnh đạo Ban phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, xây dựng Ban phát triển toàn diện, tiếp tục là một tập thể đoàn kết, cùng chia sẻ đồng thuận trên cơ sở rõ ràng về trách nhiệm, phối hợp với các ban chức năng, các tổ chức chính trị  đoàn thể, xây dựng hệ thống quản lý tài chính của Viện Hàn lâm hiệu quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, TS. Nguyễn Thủy Lan đã nhận được nhiều lời chúc mừng của Lãnh đạo Viện, các ban chức năng, tổ chức chính trị, đoàn thể Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Kế hoạch - Tài chính.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: