Lễ công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành

02/10/2017

Triển khai Nghị định 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 28/09/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu Kinh thành và công bố quyết định nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Viện Nghiên cứu Kinh thành.

Tham dự Lễ Công bố có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Viện Hàn lâm: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Ban chức năng, các tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm và các đồng chí Lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ</br> PGS.TS. Bùi Minh Trí - Viện trưởng Viện Nghiên cứu<br> Kinh thành phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Minh Trí, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong 6 năm hoạt động (2011-2017) và Phương hướng, chiến lược phát triển của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong giai đoạn tới. PGS.TS. Bùi Minh Trí khẳng định, sự kiện Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành được nâng cấp, đổi tên thành Viện Nghiên cứu Kinh thành có ý nghĩa rất to lớn trên những khía cạnh sau: (1) Nâng cao và mở rộng tầm nghiên cứu khoa học cơ bản về kinh thành cổ ở Việt Nam, phù hợp và xứng tầm với chiến lược phát triển của ngành khoa học xã hội và nhân văn của Viện Hàn lâm; (2) Nâng cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Viện Nghiên cứu Kinh thành trong tương lai; (3) Nâng cao về uy tín, năng lực và tạo cơ hội mới cho Viện nghiên cứu Kinh thành trong hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu kinh thành cổ Việt Nam cũng như các lĩnh vực mới về bảo tồn, bảo tàng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, PGS.TS. Bùi Minh Trí cũng đưa ra những phương hướng, chiến lược phát triển cụ thể trong 5 năm tới của Viện Nghiên cứu Kinh thành, đó là: (1) Tập trung kiện toàn và ổn định bộ máy Lãnh đạo cũng như tìm kiếm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Tổ chức va triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu được giao.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao hoa và quyết định cho PGS.TS. Bùi Minh Trí - Viện trưởng và PGS.TS. Lại Văn Tới - <br>Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu  Kinh thành

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 1708/QĐ-KHXH ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Minh Trí, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, quyền Viện trưởng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, thời gian giữ chức vụ là 5 năm và Quyết định số 1709/QĐ-KHXH ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Lại Văn Tới, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành.

Phát biểu chào mừng Lễ công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành, công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng và Phó Viện trưởng, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng PGS.TS. Bùi Minh Trí và PGS.TS. Lại Văn Tới nói riêng cùng Viện Nghiên cứu Kinh thành nói chung. Giáo sư Chủ tịch đánh giá cao những thành tựu mà Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành) đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự thành công của hai dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”“Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội”; đồng thời khẳng định việc tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được là một yêu cầu cần thiết đặt ra. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đề nghị Viện Nghiên cứu Kinh thành và Lãnh đạo trong thời gian tới: Thứ nhất, là xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Viện trong tình hình mới; Thứ hai, rà soát, xác định cơ cấu chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong Viện Hàn lâm và  trong quan hệ với Viện Khảo cổ, Viện Lịch sử cũng như các viện không thuộc Viện Hàn lâm, từ đó xác định được lợi thế so sánh của Viện trong nghiên cứu khoa học cơ bản và tư vấn chính sách. Bên cạnh đó, Chủ tịch mong muốn các cơ quan chức năng, các viện thuộc Viện Hàn lâm phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, hợp tác Viện Nghiên cứu Kinh thành; các cán bộ Viện ủng hộ, tạo điều kiện để hai đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức đưa Viện Nghiên cứu Kinh thành ngày càng phát triển vững chắc.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong không khí trang trọng, PGS.TS. Bùi Minh Trí đã thay mặt tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các Lãnh đạo tiền nhiệm của Viện Hàn lâm đã đặt nền móng cũng như quan tâm, đồng hành, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành có cơ hội phát triển và tạo tiền đề cho sự phát triển thành Viện Nghiên cứu Kinh thành ngày hôm nay. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng có rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước và quyết tâm phấn đấu xây dựng Viện trở thành Viện nghiên cứu chuyên ngành, có uy tín và khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với bối cảnh quốc tế và đất nước có nhiều biến động như hiện nay. PGS. TS. Bùi Minh Trí cũng khẳng định đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh thành nói riêng, của Viện Hàn lâm cũng như đất nước nói chung.

Nhân sự kiện này, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã nhận được nhiều lời chúc mừng và tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: