Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020)

30/03/2016

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020).

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và một số đơn vị trực thuộc. Về phía Ủy ban Dân tộc có TS. Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc.

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch <br>Viện Hàn lâm phát biểu tại Lễ kí kết       TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm <br>Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ kí kết

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm, tập trung vào 3 chức năng của Viện Hàn lâm là nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khẳng định, dân tộc, tộc người là chủ đề nghiên cứu được tiến hành ở nhiều viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm, dưới nhiều góc độ khác nhau, từ tộc người, tôn giáo đến ngôn ngữ, di dân,...  Trong nhiều năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học về các chủ đề trên của Viện Hàn lâm đã có nhiều đóng góp  với Đảng và Nhà nước về những vấn đề quan trọng về dân tộc, tôn giáo cũng như sự hợp tác giữa các viện chuyên ngành và cá nhân nhiều nhà khoa học tại Viện Hàn lâm với Ủy ban Dân tộc về các chủ đề có liên quan đã được đánh giá cao. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh, Lễ ký kết là một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Ủy ban Dân tộc, mở ra những triển vọng mới trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chứng kiến việc ký kết <br>giữa Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phát biểu tại Lễ Ký kết, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, TS. Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết thêm về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc; khẳng định sự quan tâm  Đảng và Nhà nước đối với các vấn đề về dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở vùng dân tộc như các Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình Tây Nam Bộ, và những chương trình, đề tài trọng điểm cấp bộ khác. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm vẫn chưa nhiều, chưa tương xứng với thế mạnh cũng như tiềm năng của mỗi bên. Do vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả tích cực hơn nữa trong tương lai.

Nội dung hợp tác giữa hai bên được xác định trên các lĩnh vực gồm: Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn, phản biện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các chương trình phối hợp phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

        Các đại biểu tham dự Lễ kí kết chụp ảnh lưu niệm

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan bao gồm 7 nội dung chính: Phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học; Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, về văn hóa, giáo dục, tôn giáo, đối ngoại, an ninh, quốc phòng…; Phối hợp trong hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về các vấn đề dân tộc, miền núi; Phối hợp trong hoạt động xuất bản, trao đổi các ấn phẩm khoa học; Phối hợp, chia sẻ thông tin đối ngoại nhằm tăng cường, mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế; Phối hợp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020) trước sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: