Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hợp tác nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2014-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hợp tác nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2014-2020

07/11/2014

Ngày 06/11/2014, tại Lào Cai, đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hợp tác nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2014-2020.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác   Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác

 

Tham dự lễ Ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng lãnh đạo các ban chức năng.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký kết Thoả thuận hợp tác

  GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao bản Thoả thuận hợp tác

 

Theo biên bản thỏa thuận được ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Lào Cai thì chương trình hợp tác sẽ tập trung: (1) Phối hợp tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đề xuất các mô hình phát triển thích hợp với đặc thù của tỉnh Lào Cai; cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. (2) Phối hợp triển khai một số đề án cụ thể về điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. (3) Đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai. 

Toàn cảnh Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác

 

Trong giai đoạn 2014 - 2015, Viện Hàn lâm sẽ triển khai các công việc chính: (1) Tư vấn, phản biện đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tham gia giúp tỉnh Lào Cai xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. (2) Tư vấn xây dựng, trưng bày, khai thác sử dụng đối với Bảo tàng của tỉnh Lào Cai. (3) Tư vấn về xây dựng mô hình thí điểm Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Hà Khẩu. (4) Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành về khoa học xã hội theo yêu cầu của tỉnh Lào Cai.

Ban điều hành của Viện Hàn lâm do một đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học của Viện Hàn lâm là Thường trực và một số đại diện các Viện chuyên ngành làm thành viên.

Ban điều hành của tỉnh Lào Cai do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách; giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực và một số đại diện các sở, ban, ngành liên quan làm thành viên.

Lễ Ký kết diễn ra với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo các ban chức năng của Viện Hàn lâm cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: