Lễ ký kết thực hiện hợp tác khoa học giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2017-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký kết thực hiện hợp tác khoa học giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2017-2020

03/04/2017

Nhằm phát huy, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), góp phần thực hiện mục tiêu đưa khoa học xã hội trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội, sáng ngày 01/4/2017, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm tổ chức lễ ký kết thực hiện hợp tác khoa học giai đoạn 2017-2020.

Tham dự buổi Lễ, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và đại diện lãnh đạo ban chức năng và các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm (Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Dân tộc học…). Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng lãnh đạo các sở (Khoa học Công nghệ - KHCN, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính…) và ban, ngành của Tỉnh.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, <br>Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi lễ   TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND <br>tỉnh Hà Giang phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang – đồng chí Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Viện Hàn lâm đến thăm và làm việc tại Hà Giang; đồng thời khẳng định, trong những năm qua, kinh tế - xã hội của Tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng và có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh), đặc biệt là mở rộng giao lưu hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế… Tuy nhiên tiềm lực về KHCN của Hà Giang hiện nay mới bước đầu hình thành, nhân lực trong lĩnh vực này vừa thiếu lại vừa yếu, thị trường KHCN còn sơ khai… Do đó, kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời đây cũng là cơ hội để tỉnh Hà Giang học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, từng bước nâng cao nguồn nhân lực khoa học cũng như tiềm lực KHCN của Tỉnh hướng tới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về KHCN. Qua đó mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các nhà khoa học Viện Hàn lâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm<br>Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ   <br>Toàn cảnh buổi lễ<br>

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu tại buổi Lễ, Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của Tỉnh ủy Hà Giang cũng như giới thiệu khái quát cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu của Viện Hàn lâm với 03 chức năng chính (nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo), đặc biệt chú trọng nghiên cứu những vấn đề về kinh tế, pháp luật, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, lịch sử…và tập trung vào việc triển khai những nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh đến vị trí địa lý quan trọng của tỉnh Hà Giang liên quan đến kinh tế và an ninh – quốc phòng, qua đó gợi mở những định hướng nghiên cứu, cần tập trung đến các vấn đề về kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống người dân, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề cũng như phát huy tiềm năng của Tỉnh và trong lợi thế so sánh của vùng, đất nước và khu vực) hướng tới phát triển bền vững trong tình hình mới hiện nay.

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác được ký kết, Giáo sư Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm cam kết sẽ cùng Tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, lĩnh vực địa phương có nhu cầu; tiếp tục xây dựng những đề tài, chương trình cụ thể phục vụ trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh – quốc phòng; hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và tích cực trong đào tạo với địa phương nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trực tiếp cho địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh<br>và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> trao biên bản ký kết hợp tác.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, KHCN là hướng đột phá để Hà Giang phát triển, do đó trong thời gian qua tỉnh Hà Giang đã tăng cường liên kết cả chiều rộng lẫn chiều sâu và bước đầu mang lại kết quả tích cực. Trên cơ sở đã xác định được kịch bản phát triển, tỉnh Hà Giang chủ động đặt hàng các đề tài khoa học với các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trong cả nước. Bên cạnh đó, Tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát động phong trào khởi nghiệp, tăng cường giám sát, nói đi đôi với làm. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Tỉnh và cùng với Tỉnh tiến hành xây dựng chương trình hành động để triển khai các nội dung ký kết.

Nội dung hợp tác giữa hai bên được xác định theo 4 lĩnh vực trọng tâm:  (1) Hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; (2) Hợp tác về ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu; (3) Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; (4) Hợp tác cung cấp, trao đổi thông tin.

Theo đó, Viện Hàn lâm phối hợp với tỉnh Hà Giang cùng xây dựng tổng thể chuỗi sản phẩm và điểm đến du lịch gắn với khai thác tối ưu các giá trị của Hà Giang trong phát triển bền vững; Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay; Tổ chức 02 hội thảo khoa học nhằm nghiên cứu, trao đổi, nhân rộng kết quả nghiên cứu hợp tác giữa hai bên; Xây dựng đề án hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020; Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ; Định kỳ trao đổi các ấn phẩm thông tin về hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, chuyển giao cơ sở dữ liệu và kết quả điều tra, nghiên cứu của Viện Hàn lâm cho địa phương…

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Giang trao tặng quà lưu niệm tại buổi lễ

Trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - TS. Nguyễn Văn Sơn và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã ký kết chương trình hợp tác khoa học giữa UBND tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: