Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

16/10/2017

Sáng ngày 14/10/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu chào mừng tại buổi lễ

Đến dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm;  PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Hồ Ngọc Hải, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS Trần Đức Cường, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, đại diện các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

Viện Nhà nước và Pháp luật đã vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở trung ương và địa phương như: Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, Chương trình KX04/16-20, Quận ủy Quận Hoàn Kiếm…, nhiều viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước. Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, cộng tác viên của Viện, các thế hệ nghiên cứu sinh, học viên cao học đã được Viện Nhà nước và Pháp luật đào tạo từ năm 1985-2010 cũng có mặt trong buổi Lễ.

Lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, các cán bộ Viện đã và đang công tác ở Viện đã đến dự đông đủ.

Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập năm 1967, tiền thân là Viện Luật học. Cơ cấu, tổ chức bộ máy hiện nay của Viện có Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 14 Phòng nghiên cứu, Phòng phục vụ nghiên cứu, Trung tâm Tư vấn pháp luật. Hiện nay Viện Nhà nước và Pháp luật có 58 cán bộ; trong đó lực lượng nghiên cứu chiếm 74,13% nhân sự của Viện. Viện có 05 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ (ngoài các Phó Giáo sư), 26 Thạc sĩ. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật, đồng thời là diễn đàn khoa học của những người nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Nhà nước và Pháp luật đã nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện đường lối, cương lĩnh, chiến lược, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Viện đã cùng với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác phổ biến tri thức khoa học về nhà nước và pháp luật; tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước; tư vấn chính sách, tư vấn pháp lý và giải quyết nhiều vấn đề pháp lý cấp bách của đất nước.

Viện Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện hàng trăm đề tài khoa học các cấp; đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Hiến pháp (năm 1980, 1992, 2001, 2013) và hàng trăm dự thảo văn bản pháp luật. Viện đã đóng góp ý kiến nhiều dự thảo văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo nhiều bản kiến nghị gửi các cơ quan của Đảng và Nhà nước; công bố hàng nghìn bài tạp chí, bài hội thảo khoa học, hàng trăm cuốn sách; đào tạo gần 100 Tiến sĩ và gần 700 Thạc sĩ Luật học.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Trong diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đã khái quát chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển cùng với những đóng góp nổi bật của Viện trong các thời kỳ. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Nhà nước và Pháp luật đã và đang khẳng định vị thế của một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học hàn lâm hàng đầu của Việt Nam về nhà nước và pháp luật. Với những thành tích xuất sắc và đóng góp của mình, Tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1984) và hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008 và năm 2017), Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật cũng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Với những thành tựu đạt được, trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mới của Viện, PGS.TS Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới:

Thứ nhất, Viện sẽ rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện giai đoạn 2013-2017; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo hướng tinh giản; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, tiếp tục duy trì nghiên cứu lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật; gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn, nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn và phục vụ sự nghiệp Đổi mới và phát triển đất nước. Viện cần tiếp tục phấn đấu duy trì vị thế đi đầu trong nghiên cứu những vấn đề mới của khoa học pháp lý, những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; cùng các cơ quan khác của Viện Hàn lâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội liên quan đến nhà nước và pháp luật thuộc nhiệm vụ nghiên cứu của Viện Hàn lâm. Cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật; tham gia  phát triển nguồn nhân lực pháp lý và đào tạo, bồi dưỡng tri thức về luật học bằng nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật; tư vấn chính sách; tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu xã hội. Hoạt động nghiên cứu của Viện triển khai theo hướng chuyên ngành, liên ngành, đa ngành và xuyên ngành; phát huy nội lực của Viện với tăng cường kết nối, thu hút sự tham gia, hợp tác, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước của giới luật học. 

Toàn cảnh buổi lễ

Thứ ba, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong từng lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đồng thời củng cố vị thế và bản sắc nghiên cứu của Viện trong giới nghiên cứu khoa học, từng bước đáp ứng yêu cầu giải đáp kịp thời các câu hỏi, các nhiệm vụ cấp thiết có chuyên môn sâu.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên các phương diện: nghiên cứu khoa học; duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác truyền thống. Thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác mới; mở rộng địa bàn hợp tác và phạm vi nghiên cứu.

Thứ năm, nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn mới liên quan đến nhà nước và pháp luật đặt ra trong thực tiễn phát triển đất nước, phục vụ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật

Trong không khí trang trọng và ấm áp, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Viện Nhà nước và Pháp luật về những thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS.Nguyễn Quang Thuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu quan trọng của Viện Nhà nước và Pháp luật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Viện đã nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật; tư vấn chính sách; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Trong bối cảnh mới hiện nay, đồng chí Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn mong muốn Viện Nhà nước và Pháp luật sẽ kế thừa và phát huy tốt nhất truyền thống tốt đẹp cùng những thành tích đạt được trong 50 năm qua; tiếp tục xây dựng và phát triển Viện nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch đề nghị Viện cần cơ cấu, tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, chuyên môn tốt, làm việc trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; đồng thời, Viện cần thúc đẩy hội nhập, quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc tế, góp phần tăng cường sự hỗ trợ, phục vụ nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm đã được lắng nghe phát biểu chân thành của vị đại diện Trung ương Hội Luật Gia Việt Nam, đồng thời là đại diện nghiên cứu sinh khóa đầu tiên được Viện đào tạo. Các cán bộ của Viện qua các thời kì đã tâm sự, chia sẻ, thể hiện sự tự hào, gắn bó với Viện của các thế hệ cán bộ.

Buổi Lễ đã diễn ra trang trọng, tình cảm, thể hiện sâu đậm sự tri ân, đoàn kết, tự hào giữa các thế hệ cán bộ của Viện, sự đánh giá cao, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của các thế hệ nghiên cứu sinh và học viên cao học của Viện đối với sự nghiệp phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: