Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2015)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2015)

25/08/2015

Sáng ngày 25/8/2015, được sự đồng ý và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tại trụ sở 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức - Cán bộ đã phối hợp cùng Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính và Ban Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2015).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,<br> Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam<br> phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí đại diện Đảng ủy Viện Hàn lâm; đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí là Lãnh đạo và nguyên là Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng: Tổ chức - Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế; các đồng chí đại diện Phòng Tổ chức - Hành chính; Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (phụ trách mảng hợp tác quốc tế), Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc; và toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Văn phòng và các Ban chức năng: Tổ chức - Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS. Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Xuân Thắng đã điểm lại chặng đường 70 năm phát triển và trưởng thành cũng như những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của các ngành Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao. Đối với Viện Hàn lâm, GS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn phát triển trong hơn 60 năm qua kể từ ngày thành lập (2/12/1953), Văn phòng và các Ban tham mưu giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức nối tiếp nhau đã luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và trưởng thành của Viện Hàn lâm. Đồng thời, GS. Chủ tịch Viện Hàn lâm nêu rõ các mục tiêu, định hướng hoạt động trong thời gian tới; chỉ ra các nguyên nhân, thời cơ, vận hội, khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đề nghị cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu trong việc tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm tổ chức và thực hiện tốt các được phân công, phấn đấu xây dựng Viện Hàn lâm nói chung và từng lĩnh vực hoạt động nói riêng một cách chuyên nghiệp, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; tham mưu về cải cách hành chính, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện Hàn lâm góp phần xây dựng nền hành chính công vụ dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả,…

  Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng (TS. Bùi Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng); đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ (TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban); đại diện Ban Kế hoạch - Tài chính (ThS. Nguyễn Thủy Lan, Phó Trưởng ban); đại diện Ban Hợp tác quốc tế (ThS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban) đã phát biểu nhiều ý kiến ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của ngành Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, nhiều đại biểu, khách quý nguyên là lãnh đạo Văn phòng và các cơ quan chức năng (Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính) cũng phát biểu nhiều cảm tưởng nhân ngày truyền thống ngành và có những ý kiến đóng góp đối với quá trình xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự phối hợp, đoàn kết, nhất trí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp của mình, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vững bước phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước tin tưởng và giao phó./.

ThS. Đỗ Tuấn Thành

Các tin đã đưa ngày: