Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

25/01/2016

Với mong muốn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi vào cuộc sống, chiều ngày 22 tháng giêng năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Hà Giang đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, <br>Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc<br> phát biểu chỉ đạo tại Lễ kí kết

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng Lãnh đạo các ban chức năng giúp việc Chủ tịch và các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm. Về phía tỉnh Hà Giang (Tỉnh) có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Hà Giang; đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu của Tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã giới thiệu khái quát về Viện Hàn lâm; trong đó nhấn mạnh 3 chức năng của Viện Hàn lâm là nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo. Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm còn phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, tư vấn các quy hoạch, kế hoạch cho nhiều bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Hà Giang là tỉnh thứ hai ở khu vực miền núi phía Bắc ký hợp tác với Viện Hàn lâm.

        GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Lễ kí kết

Giáo sư Chủ tịch khẳng định, Hà Giang là một địa phương có cách làm việc sáng tạo, tiềm năng và lợi thế rất lớn, ngoài Công viên Địa chất còn có nhiều di sản văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, hiện nay Hà Giang đang gắn phát triển kinh tế - xã hội với khai thác các tiềm năng, vị thế địa chiến lược của Tỉnh. Đây sẽ là điểm quan trọng trong phát triển vùng Tây Bắc nói riêng và đóng góp cho sự phát triển đất nước nói chung. Sự hợp tác giữa Hà Giang và Viện Hàn lâm cũng là cơ hội cho các nhà khoa học kiểm chứng kết quả nghiên cứu của mình; đồng thời, góp phần cụ thể hóa định hướng mới của Viện Hàn lâm là xuất phát từ thực tiễn, tổng kết thực tiễn, phát triển để hoàn thiện những vấn đề lí luận, đóng góp vào kho tàng lí luận trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong một địa phương, một mô hình cụ thể.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Viện Hàn lâm và Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước xác định phát triển khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, một trong những nội dung quan trọng cần được ưu tiên, tập trung đầu tư; do đó, cần khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hà Giang và tiềm lực khoa học của Viện Hàn lâm để góp phần thực hiện mục tiêu đưa khoa học xã hội trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo Viện Hàn lâm  và Tỉnh chứng kiến việc ký kết giữa Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Xuân Thắng  và Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh

Nội dung hợp tác giữa hai bên được xác định trên 5 lĩnh vực gồm: (1) Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; (2) Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu; (3) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; (4) Cung cấp, trao đổi thông tin khoa học xã hội và nhân văn; (5) Huy động nguồn vốn cho hoạt động hợp tác khoa học.

Theo đó, Viện Hàn lâm khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho các ngành, thành phố, huyện và tổ chức trên địa bàn Tỉnh; Viện Hàn lâm hỗ trợ Tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dưới những hình thức và cấp độ khác nhau.

Tỉnh đẩy mạnh hoạt động giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên đề. Tỉnh có cơ chế, chính sách cử cán bộ đi đào tạo ở cấp độ chuyên gia, thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàn lâm.

Hai bên cung cấp luận cứ khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Hai bên trao đổi, xây dựng cơ chế liên kết giữa các tổ chức khoa học của Viện Hàn lâm với các trường chuyên nghiệp, các tổ chức trên địa bàn Tỉnh. Ngoài nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm và Tỉnh, hai bên thống nhất tạo cơ chế, chính sách phù hợp để huy động, khai thác nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, chương trình khoa học cấp Nhà nước, các nguồn tài trợ để phục vụ tốt hoạt động hợp tác của hai bên…

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ủy viên Ban chấp hành <br>Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh phát biểu tại Lễ kí kết       <br> <br> Toàn cảnh Lễ Ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai những nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có tính định hướng lâu dài, phù hợp điều kiện thực tiễn. Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm thành công, hiệu quả.  

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh, đọc Dự thảo Thỏa thuận hợp tác, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Triệu Tài Vinh đã ký văn bản thỏa thuận trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đại biểu của tỉnh Hà Giang./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: