Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải

15/11/2012

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2012, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2015 nhằm tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động giao thông vận tải và nghiên cứu khoa học xã hội.

Tham dự Lễ ký, về phía Viện Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện; GS.TS. Võ Khánh Vinh và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Phó Chủ tịch Viện; đại diện lãnh đạo các ban chức năng và các viện nghiên cứu chuyên ngành. Về phía Bộ Giao thông Vận tải có Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ.

Nội dung của Thỏa thuận bao gồm: Hợp tác nghiên cứu; hợp tác đào tạo; hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học chung; cung cấp thông tin, trao đổi thông tin.Về nguyên tắc phối hợp của Thỏa thuận là căn cứvào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiêm của mỗi bên trong khuôn khổpháp luật và nội dung Thỏa thuận đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi bên vì công cuộc phát triển chung củađất nước.

Việc tổ chức thực hiện sẽ do Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm đầu mối hợp tác giữa 2 bên; các cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với 2 cơ quan đầu mối để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

 

     

Công tác phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Viện Khoa học xã hội trong việc triển khai các hoạt động giao thông vận tải và nghiên cứu khoa học xã hội là hết sức cần thiết, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển nhanh, bền vững vềgiao thông vận tải, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Giao thông Vận tải và Viện Khoa học xã hội Việt Nam phục vụ đất nước nói chung và cho ngành Giao thông Vận tải nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng hi vọng với sự tư vấn chính sách, phản biện xã hội, và hướng dẫn dư luận của Viện Khoa học xã hội Việt Nam thì các cơ chế, chính sách, giải pháp mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

 

                                                                                                                                                                                      Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: