Lễ ký Thoả thuận phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (giai đoạn 2017-2021)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký Thoả thuận phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (giai đoạn 2017-2021)

07/01/2017

Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại hội trường 3D, nhà A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký Thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021 giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đây là bước phát triển tiếp theo của các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu hợp tác nhằm góp phần nhận diện, dự báo, định hướng, thể chế hóa, giám sát việc thực hiện những chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế nước ta; và là hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa thế mạnh và hiệu quả hoạt động của mỗi bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và Viện trưởng các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm.

Về phía Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Ủy ban Kinh tế) có: Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc hội,  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Đ/c Vũ Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Đ/c Dương Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Đ/c Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Đ/c Đỗ Văn Sinh, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế; Đ/c Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Kinh tế.

    Đồng chí Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi Lễ

Mục đích của việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kinh tế với Viện Hàn lâm Khoa học trong việc nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế nước ta.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đã điểm lại các kết quả trong hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế Quốc hội (khóa XII, XIII) và Viện Hàn lâm, thể hiện ở: sự phối hợp tổ chức được 14 Hội thảo/Diễn đàn kinh tế, những thông tin, định hướng chính sách quan trọng cho Đảng và Nhà nước; Duy trì thường xuyên Bản tin Kinh tế vĩ mô, phác thảo bức tranh về những vấn đề mới của kinh tế thế giới và Việt Nam, cũng như chỉ tiêu kinh tế vĩ mô…

Đồng chí Vũ Hồng Thanh mong rằng trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy hợp tác tốt hơn, hiệu quả hơn, giúp cho quá trình hoạch định chính sách kinh tế đất nước ngày càng tốt hơn, tập trung vào các nhóm vấn đề chính: Tiếp tục khai thác truyền thống tốt đẹp trong việc tổ chức Diễn đàn kinh tế; Duy trì Bản tin kinh tế vĩ mô, tiếp tục đưa ra khuyến nghị và những thông tin kinh tế nổi cộm trong quá trình điều hành phát triển kinh tế của đất nước; Đổi mới thể chế trong thẩm tra dự án luật; Hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật...

Toàn cảnh Lễ Ký kết

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Ủy ban Kinh tế và Viện Hàn lâm trong thời gian qua; nhấn mạnh, thành công trong mối hợp tác giữa hai bên (các hội thảo, Diễn đàn kinh tế mùa xuân, Diễn đàn kinh tế mùa thu chuẩn bị cho các kỳ họp Quốc hội; ấn phẩm Bản tin Kinh tế vĩ mô; thẩm định dự án luật,...) không chỉ là những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà còn là sự khẳng định kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Đồng thời, GS. Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng mong muốn, trên cơ sở sự hiểu biết giữa hai bên và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, các hoạt động nghiên cứu, tư vấn của Viện Hàn lâm, Chương trình hoạt động giữa Ủy ban Kinh tế và Viện Hàn lâm sẽ được xây dựng dựa với kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhất những nội dung ký kết.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và đồng chí Vũ Hồng Thanh ký kết Thỏa thuận phối hp hoạt động
giữa Viện Hàn lâm và Ủy ban Kinh tế

 

Trên cơ sở các ý kiến của Lãnh đạo hai cơ quan, nội dung phối hợp hoạt động giữa hai bên được xác định trên các lĩnh vực, gồm: (1) Nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì. (2) Nghiên cứu, thẩm tra trình Quốc hội quyết định các dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. (3) Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh; việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng. (4) Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi thông tin, hỗ trợ mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các thành viên Ủy ban Kinh tế, các đại biểu Quốc hội về kinh tế vĩ mô; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp, duy trì kênh thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội thông qua việc thực hiện các bản tin kinh tế vĩ mô. (5) Phối hợp triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Kinh tế. (6) Tham gia thực hiện nghiên cứu đề tài, đề án khoa học có liên quan. (7) Thực hiện các hoạt động phối hợp khác trên cơ sở thảo luận, thống nhất giữa hai bên.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và đồng chí Vũ Hồng Thanh tặng quà lưu niệm

Thay mặt hai đơn vị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm và Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đã ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021 giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trước sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Kinh tế./.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: