Lễ phát động và ký giao ước thi đua các Ban Tổ chức - Cán bộ khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2014
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ phát động và ký giao ước thi đua các Ban Tổ chức - Cán bộ khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2014

11/04/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 21/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của cụm thi đua các ban tổ chức tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và khối thi đua các vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; sáng 11/4/2014, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã diễn ra Lễ phát động và ký giao ước thi đua các Ban Tổ chức - Cán bộ khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2014.

TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động và ký giao ước thi đua

 

Tham dự Lễ phát động thi đua, có đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ của 7 đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Năm 2014, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được các đơn vị trong Cụm Thi đua khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội (Cụm Thi đua) bầu làm Cụm trưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Cụm phó. Trình bày Dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2014 của Cụm Thi đua, TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết: Tiếp tục kế thừa những kết quả công tác của năm 2013, với tinh thần năng động, sáng tạo và những phương châm hành động thiết thực trên các lĩnh vực công tác Khoa học - Văn hóa - Xã hội của Cụm Thi đua nói chung, từng đơn vị trong Cụm nói riêng, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đơn vị Cụm trưởng đề ra khẩu hiệu thi đua năm 2014 của Cụm Thi đua là: “Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, phát huy sáng tạo để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất trong mọi lĩnh vực công tác nói chung, công tác tổ chức, cán bộ nói riêng trong năm 2014.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động và ký giao ước thi đua các Ban Tổ chức - Cán bộ khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2014 chụp ảnh lưu niệm

 

Sau khi nghe TS. Phạm Minh Phúc trình bày Dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2014 của Cụm, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất và quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao năm 2014, thể hiện trên các nội dung chính sau đây:

1) Tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị đã đề ra trong năm 2014.

2) Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3) Củng cố, kiện toàn công tác xây dựng tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và phòng, chống tham nhũng.

5) Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

6) Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất, hiệu quả và kịp thời.

7) Tham gia tích cực các phong trào khác như: tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị...

Sau khi thống nhất các nội dung thi đua, các đại biểu tiếp tục chia sẻ và thảo luận sôi nổi về những vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ hiện nay, như công tác quy hoạch cán bộ, xác định vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trong Cụm,vv… Sau khi nghe và cùng thảo luận với các đại biểu, TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua đã chốt lại kế hoạch triển khai các hoạt động chung năm 2014. Theo đó, Cụm Thi đua sẽ tổ chức một Tọa đàm chuyên đề về vấn đề Vị trí việc làm và Chế độ, chính sách vào khoảng tháng 7/2014 và Tổng kết công tác thi đua năm 2014 kết hợp với chương trình giao lưu giữa các Ban Tổ chức - Cán bộ trong Cụm vào nửa đầu tháng 12/2014.

Trước khi Kết thúc buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ của 7 đơn vị trong Cụm thi đua khối các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội đã cùng ký vào bản Giao ước thi đua năm 2014 để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trước sự chứng kiến của các đại  biểu tham dự./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: