Lễ ra mắt Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ra mắt Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

19/11/2015

Thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TTG ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và triển khai các quyết định khác có liên quan, sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Văn phòng Đề án).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định và tặng hoa <br> cho TS. Vũ Ngọc Hà

Tham dự Lễ ra mắt có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và Văn phòng Đề án. 

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm đã công bố Quyết định số 1972/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc thành lập Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam của Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; Quyết định số 1989/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt nhân sự của Văn phòng Đề án của Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; và Quyết định số 2088/QĐ-KHXH ngày 04 tháng 11 năm 2015 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, chuyên trách công tác điều hành hoạt động Văn phòng Đề án của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho TS. Vũ Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 04/11/2015.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Vũ Ngọc Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Văn phòng Đề án - tiếp theo sự ra mắt của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam- trong việc hình thành bộ máy cơ sở để vận hành, triển khai nhiệm vụ biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng hy vọng trong thời gian tới, được sự đồng ý và hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, Văn phòng Đề án sẽ trở thành Văn phòng độc lập về hành chính và chuyên môn, triển khai các nhiệm vụ như là một cơ quan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đặc trách phụ trách Dự án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

        GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án và TS. Vũ Ngọc Hà, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đây là nhiệm vụ mới, một vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất nặng nề và khó khăn với TS. Vũ Ngọc Hà. TS. Vũ Ngọc Hà và Văn phòng Đề án cần phải làm tốt vai trò tổ chức, nối kết các nhà khoa học tiến hành biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, mà nhiệm vụ cần triển khai trước mắt là hoàn thành việc thành lập Ban Thư ký chuyên môn (đầu mối là Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) và xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn và lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp thu trí tuệ từ các cuốn bách khoa toàn thư chuyên ngành đã được biên soạn cũng như kinh nghiệm triển khai hoạt động này của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, GS.TS. Phùng Hữu Phú đã nhiệt liệt chúc mừng Văn phòng Dự án và TS. Vũ Ngọc Hà nhân Lễ ra mắt và khẳng định, sự ra đời Văn phòng Đề án là bước khởi động quan trọng của Đề án. GS.TS. Phùng Hữu Phú cũng tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và giàu kinh nghiệm, cùng với việc hoàn thiện cơ cấu Ban Thư ký và từng bước kết nối mạng lưới các nhà khoa học, Văn phòng Đề án sẽ có đóng góp tích cực trong việc tổ chức biên soạn thành công bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam.

TS. Vũ Ngọc Hà phát biểu nhận nhiệm vụ       GS.TS. Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí trang trọng, TS. Vũ Ngọc Hà đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã tin tưởng, quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ và trao cho trọng trách quan trọng này, đồng thời TS. Vũ Ngọc Hà hứa luôn đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị công tác mới. TS. Vũ Ngọc Hà ý thức được đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao đối với mình, và mong muốn luôn và tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; sự ủng hộ, đoàn kết của tập thể Văn phòng Đề án để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     

Văn phòng Đề án chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện Hàn lâm và thành viên Ban Chỉ đạo Đề án

Theo Quyết định số 1989/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 20/10/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐCĐBSBKTTVN, các thành viên Văn phòng Đề án gồm:

- PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (kiêm nhiệm);

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Phó trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (kiêm nhiệm);

- TS. Vũ Tuấn Hưng, Trưởng phòng, Ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (kiêm nhiệm);

- CN. Cao Thị Thu Hằng, đảm nhiệm công tác hành chính - văn thư;

- CN. Nguyễn Thu Hiền, đảm nhiệm công tác tài chính - kế toán.

Nhân dịp này, Văn phòng Đề án và TS. Vũ Ngọc Hà đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: