Lễ thông báo về việc quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ thông báo về việc quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT

21/03/2014

Ngày 20/03/2014, tại trụ sở 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ thông báo về việc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trao Thông báo và tặng hoa ThS. Nguyễn Mạnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT

 

Tham dự Lễ thông báo có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính (nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT), cùng toàn thể cán bộ của Trung tâm Ứng dụng CNTT.

Trước khi công bố nội dung Thông báo, TS. Trần Minh Tuấn cho biết: TS. Vũ Hùng Cường nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT đã được điều động, bổ nhiệm sang giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính kể từ ngày 15/3/2014. Để tiếp tục kiện toàn công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT, ngày 12/3/2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm ký Thông báo về việc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT.

Theo đó, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Thông báo số 484/TB-KHXH ngày 12/03/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo về việc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT cho ThS. Nguyễn Mạnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT. Thông báo nêu rõ: “Trong thời gian tiến hành các quy trình, thủ tục, bổ nhiệm và công bố quyết định mới của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT kể từ ngày 15/3/2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm giao nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT cho ThS. Nguyễn Mạnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT. Trong thời gian được giao nhiệm vụ nói trên ThS. Nguyễn Mạnh Việt chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT”.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho ThS. Nguyễn Mạnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT

 

Phát biểu tại Lễ thông báo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã chúc mừng ThS. Nguyễn Mạnh Việt, đồng thời nhấn mạnh: Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Viện Hàn lâm là yêu cầu cấp bách, trở thành mối quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Viện Hàn lâm. Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong công tác chuyên môn ngày càng nhiều đã chứng tỏ vị trí quan trọng của Trung tâm ứng dụng CNTT trong hệ thống các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Qua đây, giáo sư, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm bày tỏ sự tin tưởng ThS. Nguyễn Mạnh Việt sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang trọng, ThS. Nguyễn Mạnh Việt đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao trọng trách mới này cho đồng chí. ThS. Nguyễn Mạnh việt nhận thức rằng đây là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn đối với cá nhân đồng chí và nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó.

ThS. Nguyễn Mạnh Việt phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ thông báo về việc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT

 

Nhân dịp này, ThS. Nguyễn Mạnh Việt đã nhận được nhiều hoa, lời chúc mừng từ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Ứng dụng CNTT./.

 

                            Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: