Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước

12/01/2009

Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước cho 16 đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của Viện qua các thời kỳ.

Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước

Trong 55 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đặc biệt, trong những thập niên gần đây, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Ghi nhận những đóng góp này, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (2008), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996), Huân chương Độc lập; Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước (năm 1996, 2000 và 2005) cùng nhiều Huân chương và phần thưởng cao quý khác cho nhiều tập thể và cá nhân của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong buổi lễ này, Viện Khoa học xã hội Việt Nam vui mừng và phấn khởi đón nhận 16 Huân chương của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của Viện qua các thời kỳ. GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và PGS.TS. Trần Đức Cường, Bí thư Đảng uỷ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Huân chương và hoa chúc mừng cho 16 đồng chí:

Huân chương Độc lập hạng Ba:

Đ/c Nguyễn Minh Luận, nguyên Phó viện trưởng Viện Xã hội học.

 Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. GS.TS. Đào Trí Úc, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật;

2. PGS.TS. Nguyễn Huy, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế học;

3. TS. Nguyễn Tiến Phồn, nguyên Chánh Văn phòng  Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. GS.TS. Đỗ Long, nguyên Viện trưởng Viện Tâm lý học;

2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá;

3. GS.TS. Bùi Huy Khoát, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu;

4. PGS.TS. Hà Huy Thành, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và PTBV;

5. PGS.TS. Phạm Đức, nguyên Viện trưởng Viện Đông Nam Á;

6. PGS.TS. Lê Văn Sang, nguyên Phó viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới;

7. ThS. Ngô Bình Tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng  Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

8. Đ/c.Nguyễn Đức Diệu, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội;

9. Đ/c Nguyễn Loan,  nguyên Phó chánh Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

10. PGS.TS. Mạc Đường, nguyên Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ.

 Huân chương Lao động hạng Ba:

1. TS. Phạm Văn Vang, nguyên Trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính;

2. Đ/c Nguyễn Văn Kự, nguyên Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Đỗ Hoài Nam nhiệt liệt chúc mừng 16 đồng chí và hứa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học xã hội ở nước ta.

 

                                                             Nguyễn Vũ

                                                                                                                          

Các tin đã đưa ngày: