Mời chào hàng cạnh tranh: Hệ thống trang âm, cung cấp và lắp đặt máy chiếu
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Mời chào hàng cạnh tranh: Hệ thống trang âm, cung cấp và lắp đặt máy chiếu

25/06/2015

Viện Nhà nước và Pháp luật cần mua sắm thiết bị hệ thống trang âm, cung cấp và lắp đặt máy chiếu hội trường bằng vốn ngân sách nhà nước cho 02 gói thầu. Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: