Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dẫn đầu Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc tại tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dẫn đầu Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc tại tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ

04/10/2013

Từ ngày 30/9-2/10/2013, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), Trưởng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã đến làm việc tại tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc tại thành phố Cần Thơ

 

Tham gia Đoàn kiểm tra có đ/c Phạm Văn Thủy, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đ/c Vũ Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; TS. Vũ Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đ/c Trần Xuân Phượng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ khoa học, Văn phòng Viện Hàn lâm, tổ giúp việc thành viên Ban chỉ đạo.

Mục đích của đoàn công tác nhằm kiểm tra việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại 3 cấp (cấp tỉnh/thành, cấp huyện/quận, cấp xã/phường) ở Bến Tre và Cần Thơ, khảo sát một số thiết chế văn hóa tại địa phương, đồng thời thu thập các ý kiến đề xuất, kiến nghị từ địa phương nhằm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cũng như các cơ chế, chính sách của Trung ương để phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng phát triển sâu rộng và đi vào thực chất.

Tại tỉnh Bến Tre, đoàn công tác đã nghe báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Bến Tre, của huyện Giồng Trôm và của xã Châu Bình. đại diện cho các cấp cơ sở. Tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác đã nghe báo cáo của Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ, của huyện Phong Điền và của xã Mỹ Khánh, đại diện cho các cấp cơ sở.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc tại tỉnh Bến Tre

 

Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến phát biểu tại các hội nghị, kết hợp khảo sát thực tế, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng đoàn kiểm tra TW đánh giá cao sự chuẩn bị của Bến Tre và Cần Thơ đối với đợt kiểm tra của đoàn công tác TW, đánh giá cao những kết quả triển khai Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại các cấp ở tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ thời gian vừa qua cũng như tác động to lớn của phong trào đối với việc nâng cao đời sống của người dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo mối quan hệ gắn bó, chia sẻ, đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trên cương vị thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu chỉ đạo các địa phương cần định hướng phát triển và cụ thể hóa các hoạt động của phong trào sao cho các hoạt động của phong trào phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu ở tất cả các cấp, trực tiếp tác động thiết thực đến tất cả các trụ cột của phát triển bền vững; để các danh hiệu đi vào thực chất và bền vững; thông qua các thể chế, quy định cụ thể, Ban chỉ đạo các cấp cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bình bầu để công tác đánh giá đúng thực chất và chính xác./.

TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: