Tập huấn chính trị quân sự - giao ban quốc phòng năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tập huấn chính trị quân sự - giao ban quốc phòng năm 2013

27/08/2013

Sáng ngày 26/8/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đãtổ chức Tập huấn chính trị quân sự - giao ban quốc phòng năm 2013. Tham gia tập huấn là các cán bộ thuộc ban chỉ huy tự vệ đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại buổi Tập huấn, các học viên đã được nghe nhiều thông tin liên quan đến: Diễn biến chính trị và tình hình an ninh thế giới, khu vực trong thời gian gần đây liên quan đến Việt Nam (do PGS.TS. Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an thuyết trình); Tập huấn các văn bản pháp quy về quân sự, quốc phòng và việc thực hiện tại Viện Hàn lâm (TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng); Triển khai kế hoạch kiện toàn Ban chỉ  huy quân sự, đơn vị tự vệ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, thống nhất kế hoạch kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ của các đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ của các đơn vị trực thuộc (ThS. Đỗ Hữu Phương, Chỉ huy phó quân sự, Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm); Huấn luyện chính trị thực hiện công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của cơ quan trong tình hình mới (PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm).

Các nội dung tập huấn cho thấy công tác quân sự, chính trị, an ninh quốc phòng được thực hiện tại Viện Hàn lâm trong thời gian qua đã phát triển nhanh và mạnh trên nhiều lĩnh vực; trong những năm gần đây số lượng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong độ tuổi tự vệ được tuyển dụng vào công tác tại đơn vị trực thuộc tăng nhanh; tình hình chính trị, an ninh trong khu vực và trong nước gặp nhiều biến động, có tác động không nhỏ đến công tác quân sự, an ninh quốc phòng của cơ quan. Với đặc điểm nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Đảng, Nhà nước giao, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững tình hình chính trị, an toàn tuyệt đối trong cơ quan, Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong công tác quân sự, quốc phòng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, luôn xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên và thường xuyên chỉ đạo các tiểu đội quân sự tại các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc mọi nhiệm vụ được giao. Các thành tích trong công tác giáo dục; tổ chức - xây dựng lực lượng tự vệ; tập huấn, triển khai công tác quốc phòng; huấn luyện chính trị; huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu; thành lập đội dự bị động viên; đăng ký, tuyến chọn và gọi công dân nhập ngũ,… đều được các đơn vị thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng ở mỗi đơn vị.

Với quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch quân sự năm 2013, Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện tốt các kế hoạch xây dựng và thành lập Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm và các đơn vị tự vệ tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, thực hiện giao ban đúng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thực tiễn có hiệu quả trong công tác quân sự, quốc phòng nhận được sự tin tưởng của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự đồng thuận, nhất trí cao từ các đơn vị tự vệ trực thuộc.

Đợt tập huấn đã kết thúc thành công trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: