Thông báo: Chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Châu Âu
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Châu Âu

28/01/2016

Kính gửi: Các đơn vị trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án IMPAKT (International Mobility Programme for Academic and Knowledge Transfer – Chương trình giao lưu quốc tế về khoa học và chuyển giao tri thức) kết nối các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học châu Á và châu Âu, Ban Hợp tác quốc tế đã gửi tới các đơn vị thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học châu Âu. Thời hạn nhận hồ sơ đợt một là ngày 10/01/2016.

 Để tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho các ứng viên, Dự án đã quyết định mở thêm một đợt nhận hồ sơ mới.

Thời gian nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 06/03/2016.

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng (loại học bổng, trường đại học tiếp nhận, điều kiện đăng ký, thời gian học, cách thức nộp hồ sơ, kinh phí...) xem tại website: http://www.impakt-asia.eu/

 Ban Hợp tác quốc tế trân trọng đề nghị đơn vị thông tin rộng rãi về chương trình học bổng này tới các cán bộ trong đơn vị.

 Thông tin thêm xin liên hệ: đ/c Hoàng Xuân Sáng, Ban Hợp tác quốc tế: địa chỉ E-mail hoangxuansang@yahoo.com; điện thoại 62730408 (máy lẻ: 4417).

Xin trân trọng cảm ơn.

 

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Các tin đã đưa ngày: