Thông báo: Hội thảo của Chương trình nghiên cứu NOPOOR về “Hoạch định Chính sách giảm nghèo dựa trên bằng chứng”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Hội thảo của Chương trình nghiên cứu NOPOOR về “Hoạch định Chính sách giảm nghèo dựa trên bằng chứng”

09/06/2015

Hội thảo của Chương trình nghiên cứu NOPOOR về “Hoạch định Chính sách giảm nghèo dựa trên bằng chứng” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) tổ chức; và do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Ngài Franz Jessen (Đại sứ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam) đồng chủ tọa

Thời gian:  8:00 - 12:15, thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp 3D, Toà nhà A Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

       Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

(Thư mời và Chương trình Hội thảo trong file đính kèm)

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham gia hội thảo với chị Vũ Thị Vân Ngọc, ĐT: 04.62730475/0946063336, e-mail cafvass2010@gmail.com  trước 14:00 ngày 10 tháng 6 năm 2015.

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý đại biểu tại Hội thảo.

 

Các tin đã đưa ngày: