Thông báo hội thảo “Đổi mới hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo hội thảo “Đổi mới hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam”

21/08/2015

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp với Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (IOS-VASS] và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) tổ chức hội thảo về chủ đề "Đổi mới hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam". Hội thảo sẽ diễn ra trong nửa ngày, với trọng tâm là thảo luận chi tiết về những kết quả chính và góp ý cho nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam.

Hội thảo do ông Gabriel Demombynes (Chuyên gia Kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới) và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh (Viện trưởng, Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đồng chủ trì.

Thời gian: 8:00 - 12:30 thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông

Các tin đã đưa ngày: