Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”

19/08/2015

Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”.

Thời gian: 8h00 thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (cả ngày)

Địa điểm: Phòng họp VIP (tầng 2) nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: