Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ”

18/09/2015

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ”

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Văn phòng UNESCO Hà Nội cùng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ”.

Thời gian: 8:00 - 17:00 thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 3D, tầng 3, tòa A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: