Thông báo Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015): Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: “Di sản và giá trị xuyên thời đại”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015): Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: “Di sản và giá trị xuyên thời đại”

04/08/2015

Thông báo Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015): Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và giá trị xuyên thời đại

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và giá trị xuyên thời đại nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015)

Thời gian:  7h30, thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: