Thông báo Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”

14/08/2015

Thông báo Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”

Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế: “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”

Thời gian:  8h00, Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: