Thông báo Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Nghiên cứu và Giáo dục Quyền con người ở Việt Nam: Những cơ hội và thách thức”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Nghiên cứu và Giáo dục Quyền con người ở Việt Nam: Những cơ hội và thách thức”

06/11/2015

Trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu và Giáo dục Quyền con người” thuộc Chương trình “Quản trị công và Cải cách hành chính giai đoạn II: 2012-2015”, theo Hiệp định tài trợ được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Đan Mạch, Viện Nhân quyền Đan Mạch tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Nghiên cứu và Giáo dục Quyền con người ở Việt Nam: Những cơ hội và thách thức”.

Hội thảo là diễn đàn mở để các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm cùng trao đổi, tổng kết về những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nghiên cứu và giáo dục quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, đồng thời làm rõ những cơ hội và những thách thức trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian: 8h00 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2015 (02 ngày);

Địa điểm: Ballroom B, Khách sạn Hilton Opera Hanoi,

Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: