Thông báo Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Từ thiện xã hội ở Ba Lan và Việt Nam: Trao đổi kết quả nghiên cứu”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Từ thiện xã hội ở Ba Lan và Việt Nam: Trao đổi kết quả nghiên cứu”

09/11/2015

Trong khuôn khổ trao đổi hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Triết - Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan) tổ chức Hội thảo khoa học nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu từ thiện xã hội ở Ba Lan và Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn để các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý xã hội trong nước và quốc tế cùng trao đổi những kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu về các hoạt động và loại hình từ thiện như một phương thức huy động nguồn lực trong xã hội. Hội thảo đồng thời làm rõ những cơ hội và những thách thức trong công tác từ thiện xã hội giai đoạn tiếp theo.

Thời gian: Khai mạc 8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2015 (01 ngày)

Địa điểm: Hội trường 3D, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Các tin đã đưa ngày: