Thông báo kế hoạch đấu thầu của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo kế hoạch đấu thầu của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/10/2014

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Thông báo kế hoạch đấu thầu

Tên dự án: Hoàn thiện hệ thống Phòng cháy chữa cháy tòa nhà 1B, Liễu Giai, Hà Nội (Phần 1: Phần công việc theo kiến nghị của Sở cảnh sát PCCC tại Biên bản kiểm tra ngày 11/10/2013).

Chủ đầu tư­: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tổng mức đầu t­ư Phần 1:  6.309.699.568 đồng

Nội dung của kế hoạch đấu thầu Phần 1

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

   Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Ph­ương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

17.413.373

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10 năm 2014

Trọn gói

30 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

132.500.658

 

Ngân sách Nhà nư

ớc

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10 năm 2014

Trọn gói

60 ngày

3

Cung cấp thiết bị và thi công hoàn thiện hệ thống PCCC tòa nhà 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

5.248.304.402

 

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2014

Theo đơn giá cố định

60 ngày

Tổng giá thầu

5.398.218.433 đồng

 

Thông tin liên hệ: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Địa chỉ: Số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.627.30408 – Fax: 04.627.30405

 

Các tin đã đưa ngày: