Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp và lắp đặt máy vi tính
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp và lắp đặt máy vi tính

06/06/2016

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mời chào hàng:

Tên Bên mời thầu: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tên gói thầu: Cung cấp và lặp đặt máy vi tính

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ: 06/6/2016

Thời gian nhận hồ sơ: 10/6/2016

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Cơ sở vật chất (Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0462730408/4410; DĐ: 0982260106 hoặc 0913079681

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào hàng các gói thầu trên.

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: