Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt mới bộ điều khiển trung tâm điều hòa trung tâm nhà 1B Trụ sở số 1 Liễu Giai
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt mới bộ điều khiển trung tâm điều hòa trung tâm nhà 1B Trụ sở số 1 Liễu Giai

23/06/2016

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mời chào hàng:

Tên Bên mời thầu: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tên gói thầu: Cung cấp và lặp đặt mới bộ điều khiển trung tâm điều hòa trung tâm nhà 1B Trụ sở số 1 Liễu Giai năm 2016 của Văn phòng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đề nghị Quý công ty/đơn vị gửi hồ sơ dự chào giá đến bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ sau: Phòng Kỹ thuật, tầng 2 nhà 1A, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ 00 ngày 27/6/2016

Thời gian nhận hồ sơ: đến trước 9h ngày 29/6/2016 tại Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kỹ thuật, tầng 2 nhà 1A - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0462730408/4411;  Fax: 04.62730450

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: