Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Phá dỡ công trình cũ thuộc dự án " Cơ sở nghiên cứu khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt nam"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Phá dỡ công trình cũ thuộc dự án " Cơ sở nghiên cứu khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt nam"

06/01/2017

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội triển khai kế hoạch chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu phá dỡ công trình cũ, cụ thể như sau

Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội

Tên gói thầu: Phá dỡ công trình cũ

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Bản yêu cầu báo giá gói thầu nêu trên được phát hành miễn phí: Bắt đầu từ 8h30 ngày 06 tháng 1 năm 2017 đến 8h30 ngày 11/1/2017 (Trong giờ hành chính) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62735635     Fax: 04.62730450

Thời gian tiếp nhận báo giá trước 9h00 ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại Ban quản lý dự án đấu thầu xây dựng chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội.

Báo giá của các nhà thầu sẽ được mở công khai  vào 9h30 ngày 11/1/2016 tại Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội.

Ban quản lý dự án đấu thầu xây dựng chuyên ngành Khoa học khu vực Hà Nội trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu"Phá dỡ công trình cũ" vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các tin đã đưa ngày: