Thông báo mời chào hàng Gói thầu Cải tạo hệ thống điện Trụ sở 27 Trần Xuân Soạn năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời chào hàng Gói thầu Cải tạo hệ thống điện Trụ sở 27 Trần Xuân Soạn năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật

29/06/2016

Viện Nhà nước và Pháp luật Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mời chào hàng:

Tên Bên mời thầu: Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

1) Tên gói thầu: Cải tạo hệ thống điện Trụ sở 27 Trần Xuân Soạn năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật

Loại gói thầu:  Phi tư vấn

Giá gói thầu: 269.113.000 VNĐ

Nội dung chính của gói thầu: Kéo dài các loại dây cáp điện CU/XLPE/PCV; Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn điện; Kéo dài các loại dây dẫn điện; Lắp đặt tủ điện tổng, tủ điện tầng, các thiết bị bảo vệ MCCB, MCB; Lắp đặt các hộp bảo vệ automat…

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày

2) Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo hệ thống trụ trụ sở 27 Trần Xuân Soạn năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật

3) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6) Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00 ngày 1/7/2016 đến trước 9h 30 ngày 7/7/2016

7) Địa điểm phát hành HSYC: Trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

8) Giá bán 01 bộ HSYC: 100.000 đ

9) Thời điểm đóng thầu: 9h 30 ngày 7/7/2016

10) Thời điểm mở thầu: 9h 45 ngày 7/7/2016

 

Các tin đã đưa ngày: