Thông báo mời thầu của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời thầu của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/10/2014

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mời thầu:

 

 Tên Bên mời thầu: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị và thi công  hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy toà nhà 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (phần công việc theo kiến nghị của Sở cảnh sát PCCC tại biên bản kiểm tra ngày 11/10/2013).

Tên dự án: Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy toà nhà 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

 Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

 Thời gian bán HSMT: trong giờ hành chính, từ 9 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2014.

 Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62730408 (4410)         Fax: 04.62730450

 Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62730408 (4410)         Fax: 04.62730450

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2014.

Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng)

 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 10 năm2014, tại Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, địa chỉ: Số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: