Thông báo tuyển dụng Chuyên gia cho Dự án phát triển về Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo tuyển dụng Chuyên gia cho Dự án phát triển về Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam

03/12/2013

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện HLKHXHVN) hợp tác triển khai Dự án phát triển về Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam.

Viện HLKHXHVN sẽ được hỗ trợ trong hơn 4 năm từ 2012-2016 để hiện thực hóa các chỉ tiêu đầu ra sau: (i) Các lựa chọn chính sách tầm chiến lược dựa trên quan điểm phát triển con người được xác định và cổ súy thông qua một loạt các nghiên cứu cơ sở/chuyên đề dựa trên bằng chứng vững chắc có chất lượng cao và các báo cáo phát triển con người được công bố định kỳ; và (ii) Các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu của Việt Nam có thêm nhận thức và hiểu biết sâu sắc về khái niệm phát triển con người.

Dự án sẽ được triển khai theo phương thức Quốc gia thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Viện HLKHXHVN. Quản lý dựa trên hiệu quả là cách tiếp cận chính trong điều hành, thực hiện và giám sát dự án này.

Ban Quản lý Dự án (PMU) đang tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí Trưởng nhóm dự thảo Báo cáo PTCN làm việc tại Văn phòng Ban quản lý dự án ở Hà Nội.

Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: