Thông báo tuyển dụng của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo tuyển dụng của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

05/02/2015

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 01 viên chức

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 14/2/2015

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 26 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: