Thông báo về việc tổ chức sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo về việc tổ chức sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc”

26/06/2014

Tham gia sự kiện nêu trên, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày các hiện vật như bản đồ, tranh, ảnh, sách, hiện vật… trên nền diện tích khoảng 80-100m2.

Bên cạnh đó các chuyên gia của Viện (đến từ các đơn vị như: Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội…) sẽ cùng phối hợp với Ban tổ chức trưng bày trả lời phỏng vấn, cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, khách tham quan… về các vấn đề liên quan.

 

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo!

Các tin đã đưa ngày: