Thư mời viết bài tham dự Hội nghị thông báo những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị thông báo những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2015

23/04/2015

Viện Khảo cổ học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di sản Cố đô Huế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị thông báo những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2015, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2015 tại Thành phố Huế.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác khảo cổ học và các ngành liên quan gửi bài viết tham dự Hội nghị.

Nội dung chi tiết xin xem thêm ở file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: