Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế: “Khảo cổ học Việt Nam, Lào, Campuchia trong tiểu vùng sông Mê Kông”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế: “Khảo cổ học Việt Nam, Lào, Campuchia trong tiểu vùng sông Mê Kông”

20/04/2015

Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Khảo cổ học Việt Nam, Lào, Campuchia trong tiểu vùng sông Mê Kông” từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm 2015 tại thị trấn Tam Đảo, thành phố Vĩnh Phúc.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các quý vị quan tâm tham gia viết bài tham luận theo các nội dung sau:

Nghiên cứu: những nghiên cứu tiêu biểu ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bảo tồn và quản lý di sản: chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong bảo tồn, bảo vệ di tích và di vật khảo cổ học; giáo dục di sản và phát huy giá trị của di sản.

Hợp tác quốc tế: tìm kiếm và phát triển cơ hội hợp tác quốc tế và xây dựng nguồn nhân lực.

Nội dung chi tiết xin xem thêm ở file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: